Patientsäkerhet i realtid ger ständigt lärande

Östra sjukhuset har nu börjat studera patientsäkerheten i realtid för att förhindra risker för vårdskador och få till ett ständigt lärande.

Patientsäkerhet i realtid ger ständigt lärande

Patientsäkerhetsgranskningar är ofta reaktiva och saknar patientens perspektiv. Östra sjukhuset har nu börjat studera patientsäkerheten i realtid för att förhindra risker för vårdskador och få till ett ständigt lärande. Metoden kallar PIR – patientsäkerhet i realtid, och har markörbaserad journalgranskning som grund men tar även med patientens berättelse och ger direkt återkoppling till teamet på den enhet som studeras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Maria Taranger (th), verksamhetschef på Medicin, Geriatrik och Akutmottagningen på Östra sjukhuset och Eva-Karin Elkjaer (tv), sjuksköterska och vård-och omsorgskoordinator på samma verksamhet.
Maria Taranger (th), verksamhetschef på Medicin, Geriatrik och Akutmottagningen på Östra sjukhuset och Eva-Karin Elkjaer (tv), sjuksköterska och vård-och omsorgskoordinator på samma verksamhet.

– Många upplever att det är roligt att bli granskade, i början var de flesta skeptiska. Men att få en vårdskada eller en risk för vårdskada direkt kopplad till den person som de har framför sig blir mer levande och lärande, säger Maria Taranger, verksamhetschef på Medicin, Geriatrik och Akutmottagningen på Östra sjukhuset och Eva-Karin Elkjaer, sjuksköterska och vård-och omsorgskoordinator på samma verksamhet.

Metoden är nu i en implementeringsfas och hittills har 66 patienter med sammantaget 427 vårddagar studerats. 15 patienter har intervjuats och nio vårdteam har fått återkoppling. Varannan vecka sker en granskning som först består av en journalgranskning på runt 6-8 journaler. Efter det intervjuas en eller flera patienter och närstående enligt en intervjuguide med både öppna och slutna frågor för att se hur delaktig patienten är, vilken överenskommelse som finns och vad patienten själv kan bidra med. En bedömning av vårdskador och risker görs. Sedan sker en återkoppling med det berörda vårdteamet som dokumenterar och sammanställer resultat.

– Det tar mycket av den tid som vår kvalitetsgrupp har avsatt, det ska vi inte sticka under stol med. Men det ger ett ständigt lärande, det är i diskussionerna med vårdteamen som det sker. Vårdskador och risker vi ser, exempelvis läkemedel, kan korrigeras direkt, säger Maria Taranger.

– Det är viktigt att återkopplingen blir en dialog, att man har fingertoppskänsla så det inte känns som en polisrapport, konstaterar Eva-Karin Elkjaer.

För att kunna granska varje avdelning mer än en gång per halvår utbildas nu fler bedömare. Granskningsteamen kommer att fortsätta bestå av två sjuksköterskor och två läkare, där två är vana och två lär sig metoden. Förhoppningen är att ha fler team på plats innan årsskiftet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan