Prisas för sitt sätt att sprida kunskap under pandemin

Kompetensutveckling Sofia Hagel och Anne Sundén har under året samlat hundratals fysio- och arbetsterapeuter till digitala träffar för att utveckla och förbättra vården av patienter med covid-19. Nu tilldelas de Fysioterapeuternas kvalitetspris.

Prisas för sitt sätt att sprida kunskap under pandemin
Digitala seminarier underlättar lärande och kunskapsutbyte.

För snart ett år sedan såg Sofia Hagel, chefsfysioterapeut på Skånes universitetssjukhus, och hennes kollegor hur inflödet av patienter med covid-19 ökade.

De såg att den nya sjukdomen ställde vården inför nya prövningar i exempelvis Stockholm och Göteborg och att fysio- och arbetsterapeuter kunde behöva bidra med sin kunskap på nya sätt.

Lätt att nå ut

Behovet av att hitta sätt att dela kunskap och erfarenheter om den nya sjukdomen gjorde att hon kontaktade Anne Sundén, programdirektör för fysioterapeutprogrammet på Lunds universitet. Tillsammans utvecklade de tanken om en seminarieserie, i nära samarbete med chefsarbetsterapeut och kollegor med spetskompetens.

I maj förra året arrangerade de det första digitala seminariet på temat andningsfysiologi. Sedan har det blivit ytterligare nio seminarier med olika teman och föreläsare. Träffarna har samlat mellan 150 och 350 personer från regionens sjukhus, primärvård, kommuner och privata vårdgivare samt studenter på fysio- och arbetsterapeututbildningarna.

– Det har varit otroligt positivt. Seminarierna har gjort det möjligt att sprida kunskap och dela erfarenheter under en period då vården varit utsatt för en extraordinär belastning, säger Sofia Hagel.

Stort lagarbete

Seminarierna har de genomfört med befintliga resurser där kollegor och specialister delat med sig av sin spetskompetens och av erfarenhet inom olika områden. Träffarna har tagit upp ämnen som berör vården av covid-patienter som exempelvis andning, fatigue och konsekvenser av intensivvård liksom rehabilitering och vardagsplanering för patienter som lämnat sjukhusvården. Även patientföreningen för covid-19 och andra regioner har bidragit med innehåll i seminarierna.

Fakta

Fysioterapeuternas kvalitetspris

Priset delas ut till en verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.

Prissumman är 25 000 kr och priset delades ut för första gången 2015.

Läs mer om priset här.

– Det har varit ett stort lagarbete där många har engagerat sig. Jag är väldigt stolt över alla som deltagit och varit så generösa med sin kompetens och erfarenhet, säger Anne Sundén.

Smart sätt att sprida kunskap

Seminarierna har planerats i samarbete mellan kommun, primärvård, sjukvård och universitet. Planen är att fortsätta med seminarierna så länge pandemin pågår. Sofia Hagel konstaterar att modellen med digitala träffar varit framgångsrik. Hon tror att arbetssättet skulle kunna vara till nytta även i andra sammanhang.

– Jag tror att vi framöver skulle kunna använda olika digitala lösningar på ett helt annat sätt än tidigare. När det uppstår frågor eller kommer ny kunskap är det enklare med digitala lösningar för att snabbt kunna nå olika orter och vårdnivåer, säger Sofia Hagel.

Energi att jobba vidare

Nu prisas de båda för sina insatser med Fysioterapeuternas kvalitetspris 2021 och en summa på 25 000 kronor.

Sofia Hagel förklarar att de är både glada, stolta och rörda av priset. Det ger dem ny energi att fortsätta driva arbetet vidare. Vad de ska använda pengarna till har de ännu inte bestämt. Men de har en idé som de hoppas kunna genomföra.

– Vi skulle vilja använda pengarna för att spela in föreläsningarna så att fler kan ta del av dem i efterhand. Det är något som många har efterfrågat, säger Anne Sundén.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan