Rätt vårdnivå från början hos Pajala hälsocentral

Så här har Pajala hälsocentral förbättrat flödet av jourfall för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Pajala hälsocentral behövde förbättra flödet av jourfall för att skapa en bättre arbetsmiljö och öka tryggheten. Så här gick de tillväga.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Utmaningar:

Hög belastning på läkare.

Tuffa krav på sjuksköterskor att bedöma allvarlighetsgrad och åtgärder.

Problem att hantera flödet av jourfall.

Åtgärder:

Internt utbildningspaket för sjuksköterskor på jourmottagningen. Omfattar bland annat AHLR och rutinen Akut omhändertagande, strukturerad anamnestagning och kliniska undersökningsmetoder,gipsning samt kommunikationsverktyget SBAR.

Alla patienter träffar en triagesjuksköterska som första kontakt. Hen tar en fördjupad anamnes och utför kliniska undersökningar. Vid behov konsulteras läkare.

Mäter antalet jourfall.

Resultat:

I februari i år gick 51 procent av patienterna vidare till läkarbesök. Målet är max 50 procent.

Mindre belastning på läkarna.

Sjuksköterskorna upplever att det som ett utvecklande arbetssätt, trots ökad belastning.

Patienterna är bättre förberedda inför läkarbesöket. Bidrar till bättre patientflöde och arbetsmiljö.

Starkare samarbete mellan yrkesgrupperna.

Kontinuerligt lärande i vardagen.

Läs mer om Pajala hälsocentrals förbättringsarbete här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan