Så ska enhetscheferna granskas

Såhär går inspektionen till.

Exempel på frågor som kan ställas vid inspektionen:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Hur många chefsnivåer finns i er organisation?

– Hur är personalomsättningen bland första linjens chefer?

– Finns det en skriftlig uppgiftsfördelning för första linjens chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet som beskriver uppdraget och resurser, befogenheter, kunskaper och tid?

– Hur följer ni upp om resurserna i verksamheten motsvarar uppdraget?

– Vad gör ni om resurserna inte motsvarar uppdraget?

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan komma att ställa:

– Undersök och bedöm vilka förhållanden i arbetet som  orskar att det förekommer risker som gör att chefer riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa eller olycksfall i arbetet.

–  Ge era chefer skriftliga instruktioner som anger i vilken ordning arbetsuppgifter kan prioriteras respektive väljas bort vid arbetsanhopning.

– Se till att det finns tidsmässigt utrymme för cheferna inom verksamheten så att de regelbundet kan utföra sina tilldelade uppgifter samt ge stöd och handledning åt underställd medarbetare i det dagliga arbetet.

– Se till att det finns en skriftlig fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer eller andra arbetsledare i er verksamhet, som klart anger vem eller vilka det åligger att förebygga och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan