Samverkande sjukvård ger snabbare vård på rätt nivå

Samverkande sjukvård ger snabbare vård på rätt nivå

Om kommunens sjuksköterska är på närmare håll än ambulansen kan hen rycka in i ett första skede i väntan på ambulans. En ambulanssjuksköterska kan få uppdrag från 1177 i fall som inte är akuta. Primärvård, kommunal vård och ambulanssjukvård sa

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Maria Klingberg. Foto: Privat.

marbetar på detta sätt sedan nio år tillbaka i flera kommuner i Västra Götaland.

Nu i höst kommer även Lysekils och Öckerö kommuner att börja använda modellen ”Samverkande sjukvård” för att erbjuda bättre vård till patienter som har svårt att ta sig till vårdcentral eller sjukhus.

– Man talar ju ofta idag om ökad samverkan i vården, men det är inte alltid man har en modell för hur det ska gå till. Vi har utvecklat den här modellen där alla kan hjälpa varann, kommunen, primärvården och ambulanssjukvården, berättar projektledaren Maria Klingberg för Kvalitetsvård.

Erfarenheterna är goda. Fler patienter får vård på rätt nivå, och kan få hjälp i hemmet istället för att sitta och vänta många timmar på akuten när de egentligen inte är i behov av akutsjukvård.

­– För 1177 kan det i många fall kännas svårt att göra rätt bedömning över telefon, och vid osäkerhet kan det bli så att sjuksköterskan får uppmana patienten att söka akutvård. I den här modellen kan du istället be den kommunala sjuksköterskan eller en ambulanssjuksköterska som finns i närheten att besöka patienten för en bättre bedömning, säger Maria Klingberg.

Samarbetet bygger på frivillighet. Den som har fullt upp med sin egen ordinarie verksamhet kan alltid säga nej. Från början mötte man en del skepsis – ”ska vi behöva göra det jobbet också?”, men med tiden har de flesta i personalen visat uppskattning för modellen.

– Det fanns, som så ofta, ett ”vi och dom” från början, men det känns verkligen som att vi river murar med den här modellen. Vissa uppgifter, till exempel IVPA – i väntan på ambulans – för kommunens sjuksköterskor fanns det nog viss skepsis emot först, men idag upplever vi att det är något de verkligen vill hjälpa till med och ser som en kompetenshöjning inom sitt jobb.

För att vara redo för IVPA har sjuksköterskorna fått utbildning och en del extra utrustning som hjärtstartare och de har också vissa viktiga mediciner redo för akuta behov. SOS har möjligheten att se var de befinner sig och kan därför alltid avgöra om sjuksköterskan kan vara snabbare på plats än ambulansen.

Förutom IVPA- och 1177-uppdrag ingår vad man kallar assistansuppdrag och MÄVA-uppdrag i projektet. De förstnämnda handlar exempelvis om när ambulanssjuksköterska hjälper den kommunala vården, hemtjänsten eller primärvården. MÄVA-uppdrag är uppdrag då personer med flera sjukdomar som är äldre än 75 år hänvisas till en särskild medicinsk äldrevårdsavdelning utan att först behöva uppsöka akuten, vilket också en ambulanssjuksköterska kan ta initiativ till även om personen inte är inskriven där tidigare.

Resultaten av projektet följs noga och utvärderas löpande. För 2017 räknar man med att man i projektets 12 deltagande kommuner har förebyggt 193 akutbesök, 183 besök på vårdcentral och 47 inläggningar på sjukhus genom att arbeta efter samverkansmodellen.

Patientnyttan av projektet analyseras just nu av forskare som gör djupintervjuer med patienter som deltagit. Hittills har man inom projektet fått mycket god respons från patienter i egna enkäter.

 

Fakta om samverkande sjukvård

Projektet ”Samverkande sjukvård” startades i Strömstad och Tanum 2009. Modellen kom till för att invånare som har långt till sjukhus eller vårdcentral ska få en snabbare och närmare vård genom att de som arbetar med sjukvård samarbetar, oavsett vilken organisation de tillhör.

Ett 1177-uppdrag innebär att patienten ringer till Vårdguiden för rådgivning. Om patienten har mycket svårt att ta sig till en vårdcentral eller jourcentral och tillståndet inte är akut har 1177 möjlighet att be en sjuksköterska från antingen ambulansen eller hemsjukvården om hjälp.

Ett IVPA-uppdrag (I väntan på ambulansen) gäller vid akuta sjukdomstillstånd. Om kommunens sjuksköterska beräknas ha möjlighet att komma fram före ambulansen, kan sjuksköterskan påbörja bedömning eller behandling i väntan på ambulans. Utbildning för detta har getts inom ramen för projektet och sjuksköterskorna har tillgång till relevant utrustning och mediciner för denna vård.

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Lilla Edet, Orust, Dals-Ed, Bengtsfors och Uddevalla använder redan modellen i det nuvarande projektet. I höst startar Lysekils kommun och även Öckerö kommun i den södra delen av Västra Götalandsregionen startar ett eget projekt.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan