”Satsningar på psykisk ohälsa kan öka ojämlikhet i vård”

De stora satsningar som gjorts på psykisk ohälsa i regionerna kan i värsta fall leda till en ökad ojämlikhet i tillgången på vård. Det är en farhåga som Socialstyrelsen uttrycker i en ny rapport.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den statliga satsningen har inneburit ett tillskott på tre miljarder kronor de senaste åren. Den har utformats så att den ska uppmuntra nya projekt ute i regionerna, vilket har stimulerat till flera nya projekt och idéer. Men det är också just detta som kan öka ojämlikheten, noterar nu Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har en relativt tydlig bild av vad som faktiskt gjorts som en direkt följd av att stimulanspengarna använts, skriver man i rapporten. Men samtidigt har det varit svårt att utvärdera vilka konkreta resultat, förändringar eller effekter som faktiskt uppnåtts. Socialstyrelsen ser att behoven av utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa är stora och att fortsatta långsiktiga satsningar därför är viktiga.

– Egentligen är en treårsperiod alldeles för kort tid att kunna dra några långtgående slutsatser, särskilt med tanke på att det för många kommuner och regioner har tagit lång tid att komma igång med genomförandet av den statliga satsningen, säger Kristina Sinadinovic.

Läs hela rapporten

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan