Snabbspår avlastar akuten på Akademiska

Akutvård På Akademiska Sjukhuset i Uppsala har pressen på akutmottagningen varit stor en längre tid med många överbeläggningar. Nu permanentar sjukhuset rutinen ”60 minuter till vårdplats” som provats sedan januari där inläggningsklara patienter flyttas till en vårdavdelning inom en timme.

Snabbspår avlastar akuten på Akademiska

– De snart fyra testveckorna har lett till att vi nu arbetar med realtidsflödet för

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Marianne van Rooijen, bitr sjukhusdirektör.
Foto : Staffan Claesson.

patienternas bästa. Nu förlängs testperioden en vecka för att kunna göra en uppföljning och se om rutinen behöver justeras innan det nya arbetssättet permanentas. Vi ser att arbetsmiljön på akuten blivit bättre för alla personalkategorier. Även ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det bättre att inläggningsklara patienter vårdas på en avdelning än på akutmottagningen,säger Marianne van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör i ett pressmeddelande.

 

I stället för många överbeläggningar på akutmottagningen accepteras nu några överbeläggningar per avdelning inom sjukhusets alla slutenvårdavdelningar. Tidigare kunde upp mot tjugo inläggningsklara patienter vara liggande på akutmottagningen på grund av vårdplatsbristen. Den totala vistelsetiden på akuten på Akademiska var under 2019 över 14 timmar för så många som 1800 patienter.

 

Vissa slutenvårdsavdelningar har oroats av att de nu får ta emot fler patienter, och patienter som inte alltid hör hemma just på den avdelningen. Marianne van Roojen understryker att man har en löpande dialog med dem.

 

Den tidigare mycket ansträngda arbetsmiljön på akuten har blivit bättre.

 

Även Vårdförbundet, som flera gånger kritiserat och anmält situationen på akuten till Arbetsmiljöverket, ser fördelar med den nya lösningen, även om den inte är optimal.

 

– Ur patientperspektiv och patientsäkerhetsperspektiv är det här en bättre lösning än att bli kvar många timmar på akutmottagningen. Vi skulle ju önska att det fanns riktiga vårdplatser till alla som behöver, men det finns ju inte nu, säger Kristina Lundmark, avdelningsordförande i Vårdförbundet Uppsala, till Kvalitetsvård.

 

Fördelen är ändå att patienter på en avdelning blir omhändertagna, får en säng och får mat, konstaterar hon.

 

– Det är naturligtvis också bättre att vara en överbeläggning på en avdelning än att vara en av många på akuten. Men samtidigt med den här lösningen är det viktigt att man fortsätter jobba med att lösa problemet med att vi har för få riktiga vårdplatser.

 

Marianne van Roojen understryker att det är viktigt att samtliga avdelningar nu arbetar med sina rutiner.

 

– Verksamheterna måste nu arbeta med sina interna arbetssätt för att det ska vara lyckosamt med en timme till vårdplats. Det förändrade arbetssättet ger även akutmottagningen möjlighet till arbeta med sina interna processer, avslutar hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan