Spretig kvalitetssäkring av digitala vårdmöten i Sverige

Spretig kvalitetssäkring av digitala vårdmöten i Sverige

Samordningen är dålig då Sverige arbetar för att kvalitetssäkra den digitala vården. Det menar professorn i hälsoinformatik och verksamhetsledaren vid eHälsoinstitutet, Göran Petersson .

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det pågår arbete på olika håll: Socialstyrelsen har fått ett utredningsuppdrag från regeringen, SKL utreder också frågan, SIS arbetar med att kvalitetssäkra hälsoapparna, och flera landsting jobbar också själva med hur den här vården ska följas upp – men jag får inte intrycket att man kommunicerar med varandra. Här behövs en synkronisering!

Göran Peterson efterlyste en bättre samordning för kvalitetssäkringen. Foto: Birgitta Ländin.

Göran Petersson var en av deltagarna vid ett seminarium kring kvalitetssäkring av digital vård som hölls av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle i förra veckan.

Martin Sparr från Socialstyrelsens enhet för systemanalys presenterade delar av den snabbutredning som tillsattes av regeringen i våras.

En första rapport kom redan i juni, och slutrapporten ska vara klar i oktober.Uppdraget har varit att kartlägga digitala vårdtjänster riktade till patienter – hur de används idag och hur de kan följas upp.

Bara fem landsting har digitala vårdtjänster som ett komplement till den vanliga primärvården idag, resten är privata aktörer.

 

Martin Sparr hoppas att Socialstyrelsens utredning får fortsätta, eftersom mycket återstår vad gäller digital vård och kvalitet. Foto: Birgitta Ländin.

– I vår första rapport har vi kunnat konstatera att tjänsterna används mest i storstadsregionerna, tvärt emot vad man kanske kunde tro – att det skulle vara folk i glesbygden som behöver dem bäst. Patienterna är ofta barn eller unga. Få är över 50 år och det är fler kvinnor än män som använder tjänsterna, sa Martin Sparr vid seminariet.

Själv tror han att även de äldre kommer att hitta till den digitala vården, men att det tar lite längre tid för dem. De övergripande rekommendationer som utredning ska lämna kommer att handla om bland annat vikten av att integrera digital vård med övrig primärvård. En stötesten som man också ska ta ställning till är hur aktörer som finns utomlands ska hanteras – ska de kunna verka i Sverige på samma villkor och med samma ersättningar som företag i Sverige?

– Vi ska lämna ett förslag som både är rättssäkert, patientsäkert och som tar höjd för innovationer och förändring. Det är min uppfattning att vi kommer att behöva fortsätta arbeta även efter den slutrapport vi ska lämna i oktober.

Se hela SNS seminarium här 

Läs Socialstyrelsens första rapport Digitala vårdtjänster riktade till patienter 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan