Ständig förändring när vården i Region Jönköpings län ger vård digitalt

Ständig förändring när vården i Region Jönköpings län ger vård digitalt

Region Jönköpings län har erbjudit digitala hälsotjänster sedan december 2015. Alla professioner deltar och den digitala vården är en integrerad del av vårdcentralernas arbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare kuratorer – alla grupper är med, berättar Ulf Österstad, läkare och verksamhetschef för den digitala utvecklingen vid primärvården i Jönköping Bra Liv.

Processen att införa vårdmöten i mobilen för länets invånare har varit dynamisk och föränderlig. Något nytt är alltid på gång. Nu i vår kommer även två tobaksavvänjare in, som ska erbjuda tider varje dag.

Bemanningen har successivt ökat och idag är en sköterska fast knuten till de digitala tjänsterna på 50 procent, tre läkare jobbar 25 procent. Utöver det lånas personal i de olika professionerna in från regionens vårdcentraler, som får ersättning per timme.

Ulf Österstad har under den tid som gått sedan han började planera utvecklingen mötts av en hel del skepsis, inte minst ifråga om hur kvalitetsfrågorna tillgodoses.

– Vi har ögonen på oss mer än andra verksamheter. Ibland har jag märkt att man talar om rutiner som man menar att vi inte klarar att följa – och när jag har backat för att försöka säkra upp så att vi arbetar precis som resten av vården – så visade det sig att de där rutinerna inte fanns, säger han.

En bieffekt blev således att det allmänna kvalitetsarbetet inom Bra Liv förbättrades.

Genom att den digitala våren är helt integrerad med Bra Livs 33 vårdcentraler är det lätt för den som träffar patienten digitalt att hänvisa vidare om ett fysiskt möte visar sig behövas.

Efter drygt två år har regionen ungefär 100 digitala vårdmöten per månad.

Nu  har man sett nya fördelar, som man inte hade väntat sig från början, berättar Ulf Österstads chef, primärvårdsdirektören Lotta Larsdotter.

– Vi visste inte från början att det här skulle betyda att det var möjligt att få tillbaka en sjukskriven doktor i arbete igen. Genom att du kan mjukstarta med att ta emot några möten hemifrån kan du lättare slussas tillbaka till arbete i din egen takt, säger hon.

För att kvalitetssäkra dessa – ganska få – möten som sker från hemmet – har Ulf Österstad gjort hembesök hos de medarbetare som arbetar så.

– Klädseln ska vara densamma som på vårdcentralen – piké i vår region. En medarbetare hade en hund i hemmet…men där kunde jag konstatera att den låg stilla och alldeles knäpptyst i de två timmar jag var där, så det fungerade det med.

En utmaning från början var att få alla medarbetare med sig. Digitala möten, det kan väl inte fungera, man måste ju träffa patienten, tyckte en fysioterapeut. Men i den fortsatta diskussionen visade det sig att just den här fysioterapeuten inte hade tid med vissa återbesök, de var tvungna att ske över telefon. Då trillade polletten ned, berättar Lotta Larsdotter – det blev uppenbart att ett möte som la till en rörlig bild var så mycket bättre än telefonmötet.

Idag samarbetar Bra Liv med företaget Visiba Care, som levererar plattformen för den digitala tjänsten. Den första samarbetspartnern var Kry.

Mycket ändras under projektets gång. Bra Liv planerar inte digitalvård för kommande helår, snarare några månader i taget, med ett finger i luften för att känna efter vart utvecklingen är på väg.

Är det inte ansträngande att leda och kvalitetssäkra under sådana förhållanden?

– Nja, både och, säger Ulf Österstad. För mig tar det mer energi att känna att jag inte kan påverka hur vi arbetar i en föränderlig värld. Men en del medarbetare är förstås inte lika förtjusta i förändring.

 

Faktorer för framgång från Region Jönköping

– Digitala vårdmöten ses som en verksamhetsutveckling, inte som ett IT-projekt som IT-avdelningen äger.

– Digitaliseringen drivs med fördel av medarbetare som gillar förändring, som är beredda att ompröva både gamla arbetssätt och de nya man först har valt.

– Tillit inom organisationen. Ulf Österstad beskriver hur tillit präglar organisationen, han har fått fria händer och känner stor tillit från sin chef och själv styr han också verksamheten med tillit som utgångspunkt.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan