”Nya informationssystem krävs för god och personcentrerad vård”

”Nya informationssystem krävs för god och personcentrerad vård”

Det är hög tid att skapa nya informationssystem för vården – system som samlar all information av värde för patientens process genom vården och som ”talar” med varandra.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Med ett processorienterat synsätt som grund och datorprogram som kommunicerar skulle vårdpersonal ha en informationsteknologi som verkligen stöder en personcentrerad vård och höjer vårdens kvalitet.

Tyvärr ser det inte alls ut så idag.

Det konstaterar Hanife Rexhepi, som den 22 maj disputerade i informationsteknologi med en avhandling om hälso- och sjukvårdens informationssystem.

– Dagens informationssystem förenklar inte arbetet med att samla in och värdera information tillräckligt bra. Sedan är det inte sällan krångligt att överföra patientinformation från den elektroniska patientjournalen över organisationsgränserna vilket påverkar kvaliteten på de beslut som fattas. Patienterna tycker inte att de får tillräckligt med information om sin vård via digitala system. I förlängningen påverkar det deras möjlighet att aktivt delta i och påverka vården, i rollen som patienter, säger hon.

Som systemen ser ut idag har vårdpersonalen ofta svårt att använda dem för den samlade bedömning av vetenskap, patientens behov och bakgrund som krävs för en god och personcentrerad vård.

Det finns mycket att förbättra, och det borde inte vara så svårt, bara utvecklarna tänker mer processinriktat, menar Hanife Rexhepi.

– Framtida utveckling av informationssystemen måste stödja tillgången till patientinformation och medicinsk kunskap på ett integrerat sätt. Idag är informationen oftast separerad ifrån varandra och därmed även lagrad i olika system. Än idag utvecklas systemen utifrån detta synsätt, säger hon till Kvalitetsvård.

Vårdpersonalen som intervjuats i avhandlingen beskriver att det är svårt att vid sidan av patientarbetet hålla sig à jour med den ständigt växande vetenskapliga litteraturen, följa nya rön och värdera resultatens tillförlitlighet och tillämpbarhet.

Hon understryker att den utveckling mot integrerade system som hon förespråkar kräver att utvecklarna utgår ifrån ett processorienterat synsätt där patientens process genom vården är i fokus.

Detta skulle leda till kvalitetsförbättringar, understryker hon, med stöd av svaren hon fick av den vårdpersonal som intervjuades för avhandlingen.

 

– Många svarade att vård av patienter försenas för att man inte har tillgång till information om patienten och relevant medicinsk kunskap när vårdbeslut ska tas. I många fall tvingas man fatta beslut om patientens vård utan tillgången på sådan information – vilket givetvis även påverkar kvaliteten på den vård som ges. Att vårdpersonalen har rätt teknikstöd är viktigt för vårdkvaliteten.

Foto: Privat.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan