Stora skillnader mellan förlossningskliniker

Stora skillnader mellan förlossningskliniker

Det finns stora skillnader i resultaten inom svensk förlossningsvård. Det visar en ny avhandling vid Karolinska institutet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Forskningen baseras på registerdata från närmare 140 000 förlossningar i sju svenska regioner mellan åren 2011 och 2012.

– Skillnaderna kan inte förklaras av att olika sjukhus behandlar patienter med olika förutsättningar. Vi har justerat för olikheter i patientpopulationer mellan sjukhus och ändå finns stora variationer i hur patienterna behandlas och i hälsoutfall, säger Johan Mesterton, i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

I sin forskning har han funnit att många ingrepp och komplikationer hade kunnat undvikas om alla kliniker haft lika bra kvalitet som de bästa.

– Under den studerade tidsperioden hade 2 200 kejsarsnitt, 900 allvarliga bristningar, 1 500 infektioner och 2 700 kraftiga blödningar kunnat undvikas. Allt under förutsättning att alla kliniker presterade lika bra som de 20 procent som presterade bäst för respektive kvalitetsindikator.

Han konstaterar också att vårdpersonal upplever att återkoppling av information om resultat är motiverande samt stimulerar till förbättringsarbete. Det är också i kontinuerlig uppföljning och kvalitetsarbete han ser möjligheten att utjämna dagens skillnader.

– Jag tror att nyckeln är att systematiskt mäta resultat inom vården och att återkoppla informationen.  Om man inte säkert vet hur mycket infektioner man har på sin klinik, och ännu mindre hur man ligger till jämfört med andra, är det svårt att motivera sig till att påbörja ett systematiskt förbättringsarbete. Alla inom vården vill ge bästa möjliga vård till sina patienter. Med bättre återkoppling kring resultat och förbättringspotential till personalen tror jag alla kommer att lyfta sina resultat, säger Johan Mesterton.

Läs hela avhandlingen

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan