Strokevård över gränserna ska gynna både svenska och finska patienter

Strokevård över gränserna ska gynna både svenska och finska patienter

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

På mindre än tre timmar från larmet i hemmet ska en strokepatient från Österbotten i Finland kunna vara under sjukhusvård på Norrlands universitetssjukhus. Det var uppskattningen i vad som kan bli inledningen till ett nytt samarbete över gränserna. Vid ett försök den 2 februari visade det sig att tidplanen höll – efter två timmar och femtiofem minuter låg den fiktiva patienten på operationsbordet i Umeå.

–Försöket gick väldigt bra, säger Helge Brändström, medicinsk chef för ambulansflyget i

Helge Brändström, medicinsk chef för ambulansflyget i Västerbottens läns landsting.

Västerbottens län landsting. Vi klarade oss inom tidsramen, och vi kunde också se en del som kan förbättras ytterligare, så vi tror att vi ska kunna komma ned kanske ytterligare femton minuter.

Det visade sig under försöket att den finska personalens telefoner var spärrade för utlandssamtal, varför de fick leta upp egna telefoner eller vänta i en växel. Några ytterligare små tidstjuvar tror man kan jobbas bort med bättre rutiner. Men redan i försöket är tidsvinsten stor jämfört med alternativet för Vasapatienten: vägambulans i 25 mil eller mer till Tammerfors eller Åbo. Flygrutten mellan Umeå och Vasa är bara tio mil.

– 75 minuters tidsvinst uppskattades försöket till jämfört med det närmaste alternativet Tammerfors, säger Helge Brändström.

I Österbotten har det länge funnits en vilja att öka samarbetet mellan Vasa Centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus.

– Nu kan vi vinna tid och få avancerad vård i situationer där varje minut har betydelse för patientens prognos, säger Peter Nieminen, direktör för det operativa ansvarsområdet vid Vasa Centralsjukhus i ett pressmeddelande.

Även de svenska patienterna har nytta av det här samarbetet, enligt Helge Brändström.

–Samarbetet skulle innebära att Norrlands Universitetssjukhus kommer upp i en volym som vi behöver för att kunna upprätthålla kompetensen för den framtida vården, säger Helge Brändström till Kvalitetsvård.

Idag tar Norrlands universitetssjukhus emot ungefär 60 strokepatienter per år från det egna upptagningsområdet. Samarbetet skulle ge ytterligare någonstans mellan 20 och 30 patienter, vilket enligt sjukhuset är en bra volym för att de egna specialisternas kompetens ska kunna hållas på en hög nivå.

Från den finska sidan ser läkarna gärna att detta blir en början på ett utökat samarbete över gränsen, där man kan få del också av annan specialistvård på Norrlands universitetssjukhus. Avgörande för om detta blir verklighet är nu att också politikerna i Österbotten ger klartecken.

– Om de gör det är vi redo att starta med kort varsel, säger Helge Brändström.

Nordiskt hälsosamarbete ska utökas

Sedan tidigare finns ett samarbete kring akuta ambulanstransporter mellan Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting och sjukvårdsregioner i de finska och norska delarna av Nordkalotten. Detta omfattar vägambulans och ambulanshelikopter, och principen är att vid akuta situationer larmas den ambulans som är närmast, oaktat vilket av länderna den tillhör.

Det har länge funnits en önskan om utökat nordiskt hälsosamarbete. Den före detta svenska ministern Bo Könberg la 2014 fram en rapport på Nordiska Ministerrådets uppdrag. Titeln var ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet”, och rapporten föreslog att samarbete inom 14 områden ska etableras eller utökas, bland annat kring patientrörligheten inom Norden, antibiotikaresistens, högspecialiserad vård och kring sällsynta diagnoser.

 

 

 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan