Ökat tryck på mansmottagning

Erik_Gustavsson_foto_Yanan_LiSveriges enda mansmottagning har blivit större. Mottagningen, med inriktning mäns sexuella hälsa, öppnade redan 2003 i Rinkeby i Stockholm och sedan två veckor tillbaka finns en filial även i söderförorten Skärholmen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har haft patienter som rest i timmar för att besöka oss, det är helt och hållet efterfrågan som gjort att vi öppnat nytt, säger Erik Gustavsson, verksamhetschef.

Mottagningen började 2003 som ett projekt för HIV-prevention men har växt och omfattar nu hela området sexuell hälsa. Enligt Erik Gustavsson är det ett område som får för lite utrymme både i vårdutbildningar och i den övriga sjukvården.

– Resultatet blir att både personal och patient, i vårdmöten, undviker att ta upp frågor som rör sexualiteten, trots att den är påverkad. Hos oss går det inte att undvika, den sexuella hälsan är hela vår profil.

I våras genomförde mottagningen ett samarbete med Onkologiska avdelningen på Karolinska sjukhuset. Projektet gick ut på att låta patienter som behandlats för prostatacancer få hjälp med sin sexuella rehabilitering av mansmottagningen.

– Här får patienterna både den medicinska hjälpen och samtalsstöd, något som är eftersatt i slutenvården, säger Erik Gustavsson.

Tanken med projektet var att undersöka om det fanns ett behov av en sådan insats.

– Vi var tvungna att avsluta för att vi fick för många remisser, nu har vi en dialog med sjukvårdsförvaltningen för att vi ska kunna utöka vårt vårdavtal att inkludera mäns vårdbehov av sexuell rehabilitering efter prostatacancerbehandling.

Erik  Gustavsson tror att det finns en tradition bland män att inte söka vård av sexuella orsaker. Han hoppas att arbetet med mansmottagningen i Stockholm kan få spridning i resten av landet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan