Träning viktig vid cancer, men måste inte vara intensiv

Cancervård Det är viktigt att under cancerbehandling och i rehabiliteringen efter cancer vara fysiskt aktiv. Men en mer intensiv träning ger inte någon påtaglig större effekt på hur patienten sedan mår, enligt en ny studie.

Träning viktig vid cancer, men måste inte vara intensiv
Foto: AdobeStock.

Många patienter drabbas av fatigue, en stor cancerrelaterad trötthet, som kan motverkas av fysisk träning. Forskare vid Uppsala universitet ville undersöka hur stor betydelse träningens intensitet har och lottade 577 patienter i åldrarna 30 till 84 år som nyligen diagnosticerats med bröst-, prostata- och tjock- eller ändtarmscancer till olika intensiva träningsprogram under ett halvår. Hälften lottades också till extra stöd i form av hjälp att planera och dagboksföra sin träning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

När studien utvärderades såg man ingen större effekt av det extra stödet, men forskarna påpekar att det redan fanns en hel del stöd för alla deltagare. De som hade tränat intensivare upplevde något mindre fatigue, men inte signifikant.

Forskningen fortsätter

– De slutsatser vi drar av studien är att det inte verkar spela så stor roll om träningen är på hög eller låg-måttlig intensitet. Resultatet skilde sig inte mellan grupperna på ett kliniskt relevant sätt, det vill säga en skillnad som faktiskt spelar någon roll i vardagen för patienterna säger Ingrid Demmelmaier, docent i fysioterapi vid Uppsala universitet.

Forskarna kommer att återkomma med fler resultat från studien, bland annat om träningens effekter på deltagarnas hälsa på längre sikt.

Studien har publicerats i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports

 

Läs mer om forskningen vid Uppsala universitet

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan