Kalmar bäst på fortbildning

Specialistläkare får alldeles för lite tid till fortbildning. Det anser Sveriges Läkarförbund, som i en ny enkät visar att inte en enda region kommer upp till det önskvärda snittet på tio dagars fortbildning per år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Heidi Stenmyren. Foto: Rickard Eriksson.

1139 av förbundets medlemmar har svarat på fortbildningsenkäten, och svaren visar att resultatet är som tidigare år, på en klart lägre nivå än vad förbundet menar är nödvändigt för att läkarna ska kunna upprätthålla sin specialistkompetens. Sett över tid så har läkarnas tid för fortbildning minskat – från 9,1 dagar 2005 till 6 dagar 2017.

De regionala skillnaderna är stora. Flest timmar av extern fortbildning får läkarna i Kalmar län, 7,9 timmar per år. I Norrbotten erbjuds bara 4,1 dagar i snitt.

– För att säkerställa läkarnas kompetensutveckling krävs en reglering i form av en föreskrift som tydligt stipulerar en systematiserad fortbildning med krav på individuella fortbildningsplaner. Allt annat är oacceptabelt, försämrar kvaliteten och kan i förlängningen äventyra patientsäkerheten, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

 

Läs hela enkätundersökningen

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan