Äldre ratar digitala tjänster – men inte för att de inte kan

Äldre patienter på landsbygden väljer ofta bort digitala vårdtjänster. Men det handlar inte om tekniska svårigheter. Vårdcentralen är helt enkelt en värdefull social mötesplats.

Äldre ratar digitala tjänster – men inte för att de inte kan
Vårdcentralen är en värdefull social mötesplats för många äldre. Foto: Adobe Stock

I Sverige finns många äldre patienter. Avstånden mellan patienter och vårdgivare är ofta stora. Därför borde så kallad e-hälsa ha stor potential på landsbygden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tycker att de är digitalt mogna

Många väljer dock bort digitala tjänster. Men inte för att de är för tekniskt svåra – utan för att de vill träffa andra.

– Många inom professionen tror att patienten inte kan. Men den bilden delas inte av patienterna själva. De beskriver sig själva som digitalt delaktiga och mogna. De kan, men de vill inte. Framför allt av sociala skäl, berättar Thomas Sjöström, forskarstuderande på Campus Västervik, Högskolan Väst.

Är en mötesplats

Thomas Sjöström har undersökt hur digitala vårdtjänster kommer till användning på landsbygden. Studien ingår i den licentiatavhandling i Arbetsintegrerat lärande som han har tagit fram inom sin utbildning vid Högskolan Väst.

– Vårdcentralen är en mötesplats, och vi människor behöver komma ut till så kallade tredje rum i samhället. På landsbygden kan det vara vårdcentralen som har den rollen, säger Thomas Sjöström.

Hur kan vården få fler att använda digitala tjänster?

– Regionens syfte med digitala tjänster är att göra vården mer tillgänglig, men om patienterna är jättenöjda med sin vårdcentral har man kanske redan lyckats. Vi behöver nyansera bilden av äldre som i ett digitalt utanförskap och se orsakerna ur ett bredare perspektiv. Ett sätt passar inte alla och inte på alla orter. Saker finns inneboende på orten som kan påverka hur patienterna vill få tillgång till vården, säger Thomas Sjöström.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan