Analys: Separata register inte en hållbar lösning

I början av juni presenterade Vårdanalys rapporten Lapptäcke med otillräcklig täckning – slututvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister som studerat statens och SKL:s registersatsning på en och en halv miljard mellan 2012 och 2016. Rapporten visar att förutsättningarna för att använda registren har stärkts, till exempel genom en högre datakvalitet och att det har blivit lättare att hämta ut data.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Däremot har utformningen, där registrens egna prioriteringar fått styra, bidragit till att dem har utvecklats åt olika håll. Inget av de uppsatta effektmålen har uppnåtts och de flesta register befinner sig på de lägsta utvecklingsnivåerna enligt certifieringssystemet. Inrapportering kräver stora resurser och att analysera och använda informationen för lokalt förbättringsarbete är svårt.

Vårdanalys anser att modellen med separata nationella kvalitetsregister inte är en hållbar lösning på sikt och rekommenderar regeringen att ta initiativ till en mer samlad nationell informationsinfrastruktur som bättre kan möta olika behov av information om vårdens kvalitet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan