Astmakoll på nätet effektiv

Astmakoll på nätet effektiv

Egenvård med hjälp av ett digitalt stöd ger en förbättrad lungfunktion och astmakontroll. Det visar en studie som har gjorts i Region Dalarna, som också själva har utvecklat stödet som patienterna når via 1177.se.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Studien är en magisteruppsats som pågick under sex månader. Patienterna delades in i två grupper.   Den ena gruppen fick utöver den traditionella behandlingen på vårdcentralen tillgång till det digitala stöd- och behandlingsprogrammet Astmakollen medan den andra inte fick det.

– Resultatet visar att patienter som får tillgång till det digitala stöd- och behandlingsplattformen via 1177 och Astmakollen får förbättrad astmakontroll och lungfunktion jämfört med dem som inte använder det digitala stödet, säger Maria Boström, distriktssköterska och astma/KOL-sköterska på vårdcentral Ludvika/Grängesberg.

Tidigare forskning har visat att mer än hälften av patienterna med astma har fel inhalationsteknik. Många har också otillräcklig kunskap om vad som utlöser astma. De flesta har också låga förväntningar på resultatet av det man kan göra själv för att kontrollera sina besvär.

– Tanken med stöd- och behandlingsprogrammet Astmakollen är att patienten ska få kunskap, hjälp och stöd under sin behandling med allt från påminnelser att ta sitt läkemedel till instruktion för hur man tar sin inhalationsmedicin. Den digitala hjälpen fungerar som ett komplement till den traditionella behandlingen, säger Marie Persson distriktssköterska vid vårdcentral Ludvika/Grängesberg.

Detta innehåller programmet

I behandlingsprogrammet kan patienterna ta del av  sin personliga behandlingsplan, information om astmasjukdomen, behandlingsmål och strategier, en åtgärdsplan och  inhalationsinstruktioner via video och text.  Det går att få SMS-påminnelse om att ta sina inhalationsläkemedel och det finns en meddelandefunktion till vårdgivaren. En gång i månaden görs en symtomskattning  formuläret Astma Kontroll Test (AKT).

Studiens resultat baseras på såväl resultaten från  Astma Kontroll Test som dynamisk spirometri, där man bedömer flödesmotståndet i luftvägarna vid maximal snabb utandning efter maximal inandning. Totalt slutförde 83 deltagare studien, varav 39 ingick i interventionsgruppen och 44 i kontrollgruppen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan