Lättakut kompletteras med nätkontakt

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Snabbt tillgängliga tider på en lättakut är en modell som många vårdcentraler använder. På Ekerö vårdcentral lägger man nu till en möjlighet att på digital väg förbereda lättakutbesöket.

– Konceptet med Lättakuten har fungerat väldigt väl och vi har fått mycket positiv respons från patienterna. Många uppskattar att det är både snabbt och enkelt att få träffa läkare eller sjuksköterska och att de slipper ringa för att boka tid, säger Sara Banegas, distriktsläkare och verksamhetschef på Ekerö vårdcentral i ett pressmeddelande

Den här veckan, med start den 5 februari, utökade vårdcentralen konceptet genom ett system där patienter på förhand kan registrera sitt besök och svara på ett tiotal frågor om besvären och bakgrunden till besöket. Registreringen sker genom en länk som man hittar på Ekerö vårdcentrals hemsida eller som skickas ut via sms. Väl på mottagningen checkar patienten in för att bekräfta besöket.

– Det förenklar för patienten när man i lugn och ro kan svara på frågorna hemma, och vi tror att vi på detta sätt kommer arbeta ännu smartare och jag hoppas att vi får möjlighet att ta emot fler patienter samtidigt som vi ytterligare förbättrar tillgängligheten, säger Sara Banegas.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan