Attendo avskaffar bonussystemet

Bonusar Efter kritikerstorm har Attendo beslutat att avskaffa rörliga ersättningar för operativa chefer i Skandinavien redan under 2021. Det skriver Attendo i ett pressmeddelande. Bonusen skulle betalas ut för att målet för kund- och medarbetarnöjdhet hade uppnåtts.

Attendo avskaffar bonussystemet
Martin Tiveus, vd och koncernchef, Attendo.

Attendo mötte kritik efter att ha delat ut bonus till högre chefer under pandemin trots att resultatmålet inte nåtts. Men Attendo rörliga ersättningar bygger på en modell med flera parametrar och eftersom målet om nöjdhet, vad gäller kunder och anställda uppnåddes, utfaller ersättning för dessa men inte för finansiellt resultat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

”Syftet med de rörliga ersättningarna har varit att belöna förbättringar som leder till ökad kvalitet för de äldre, ökad personalnöjdhet samt en hållbar ekonomi, för att skapa ökat utrymme för fortsatta investeringar och innovationer i omsorgen”, säger Martin Tivéus, vd och koncernchef i ett uttalande.

Nu menar han och styrelsen att den negativa påverkan som den återkommande debatten kring rörliga ersättningar orsakar så står det inte i proportion till nyttan för bolaget.

”Det gör att vårt arbete med att förbättra och utveckla omsorgen kommer i skymundan”, säger han.

År 2020 fick vd och koncernledning totalt 4,8 miljoner kronor i rörlig ersättning. Totalt står de rörliga ersättningarna för cheferna för 0,4 procent av bolagets totala lönekostnader. De senaste åren har den rörliga ersättningen för verksamhetschefer i snitt uppgått till 5 – 7 procent av totala lönen.

Attendo uppger att styrelse nu följer utvecklingen av marknadspraxis samt diskussionen i samhället och ser kontinuerligt över koncernledningens ersättningar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan