Barnsjukhuset ökade kapaciteten för operationer

Med daglig styrning och ett gott samarbete mellan alla inblandade avdelningar har Akademiska barnsjukhuset i Uppsala fått ett bra flöde på barnoperationer. Hittills i år har antalet operationer ökat med 14 procent, jämfört med samma period förra året.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Erik Sköldenberg som är överläkare inom barnurologi beskriver det som skett som ett vardagligt kvalitetsarbete, där man har slipat på den dagliga styrningen, samarbetet och ledningsarbetet.

Erik Sköldenberg. Foto: Hannes Ljunghall.

– Det här är verkligen ingen rocket science. Vad det handlar om är att vi hösten 2017 såg att vi hade vissa bekymmer sjukvård

och behövde förbättra planeringen och samordningen.

Vi införde operativa styrgruppsmöten mellan barnsjukhuset och barnoperation varannan vecka, berättar Erik Sköldenberg för Kvalitetsvård.

Sedan tre år tillbaka har man även barnoperationsråd med alla opererande specialiteter närvarande, där tillgängligheten styr resurstilldelningen.

På barnoperation använder man sig av daglig styrning, och man lägger stor vikt vid att alla roller är tydligt definierade.

– På barnoperation kan mycket hända. Vi gör veckoplaneringar och även detaljplanering inför varje dag, men med en majoritet av barn som är mellan ett och två år gamla bland våra patienter måste man ständigt vara beredd att anpassa sig. Det är förstås vanligt att patienterna blir förkylda eller åker på nån annan infektion så att de uteblir – och samtidigt tillkommer ju hela tiden akuta fall.

Tidigare hanterades sådana förändringar ad hoc, och ibland kände man sig tvungen att koppla in högre chefer för att ta beslut om vem som skulle opereras. Nu fattas besluten oftast direkt framför ledningstavlan i samband med den dagliga styrningen, med målet att allt ska rulla på med minsta möjliga produktionspåverkan.

I och med det nationella beslutet om att centralisera operationer av sällsynta missbildningar har Akademiska förlorat en patientgrupp. Å andra sidan har man kunnat ta emot fler patienter på remiss från närliggande Region Stockholm, och man har kommit ikapp tidigare köer och kan nu ge patienterna vård i tid.

– Totalt kommer vi att i år ha ökat volymen med 200 till 250 patienter, säger Erik Sköldenberg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan