Bättre arbetsmiljö och snabbare provsvar med robotar i laboratoriet

Automatisering Till hösten ska robotar hantera de prover som kommer in till analys till Malmö. Tanken är att det ska frigöra tid för personalen som då slipper ägna sig åt monotona och rutinartade uppgifter.

Bättre arbetsmiljö och snabbare provsvar med robotar i laboratoriet
Genom att använda robotar för de monotona uppgifterna kan personalen koncentrera sig på diagnostik och kvalitetsarbete.

Region Skånes laboratorier tar varje dag emot 25 000 prover. Samtidigt är det ont om kvalificerad laboratoriepersonal.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är bakgrunden till att Region Skåne nu satsar på robotar.

Bättre arbetsmiljö

– Den främsta anledningen till att vi inför labbrobotar är att arbetsmiljön förbättras för laboratoriepersonalen. Tid frigörs för att utföra andra arbetsuppgifter. Medarbetare slipper monotona arbetsuppgifter som att lyfta transportlådor, packa upp och sortera prover. De kan i stället koncentrera sig på diagnostik och kvalitetsarbete, säger Petter Hannerz, verksamhetsutvecklare i Region Skåne.

Till hösten ska man alltså installera labbrobotar i nya den servicebyggnaden i Malmö. Hit kommer varje dag cirka 6 000 prover.

Så här går det till:

  • Bilar med transportlådor med prover från vårdcentraler och sjukhus anländer.
  • Proverna packas upp ur transportlådorna. De sorteras i ett robotiserat system.
  • En mobil robot transporterar sedan proverna via en hiss till laboratoriet på tredje våningen.
  • De flesta av proverna transporteras direkt till laboratoriets helautomatiserade analysbana för vidare hantering, medan en del hanteras vidare manuellt.
  • Provrören transporteras på en bana till olika analysinstrument där de analyseras. Prover hamnar till slut automatiskt i ett kylskåp för förvaring under en viss tid.

En enda person rör provet

I de flesta fallen kommer den enda person som rör provröret att vara vårdpersonal som tar provet. Därefter sker de övriga momenten som gäller det fysiska provröret helt automatiskt.

I en del fall måste dock en biomedicinsk analytiker bedöma och granska provresultaten innan svar lämnas ut.

Fler är på gång

Förutom sjukhuset i Malmö, kommer även laboratoriemedicin i Lund att få labbrobotar. Och fler är på gång. Avtalet med leverantören ger möjlighet att installera labbrobotar även på övriga akutsjukhus i Skåne.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan