Blodprov förenklar screening för Alzheimer

Alzheimers sjukdom Ett blodprov som kan användas i primärvården kan bli ett bra hjälpmedel för att screena för Alzheimers sjukdom i framtiden.

Blodprov förenklar screening för Alzheimer
Kaj Blennow står tillsammans med kollegan Henrik Zetterberg bakom studien. Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.

Blodtestet har utvecklats av forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Det visar på förekomsten av proteinet tau, något man tidigare har behövt ta ryggmärgsprov för att finna. Nivån av proteinet är kraftigt förhöjd vid Alzheimers.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi tror att vårt blodtest kan få en mycket viktig framtida användning som screeningtest i primärvården, vilket vi också visade i en av delstudierna i vår artikel där vi just undersökte primärvårdspatienter som sökte för minnesstörning, säger Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi.

Tillsammans med Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, har han publicerat en artikel om forskningsfynden i the Lancet Neurology.

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(20)30071-5.pdf

Hämtar fler artiklar
Till startsidan