Självtagna prover fungerar bra för HPV

Självtagna tester för HPV fungerar lika bra som tester tagna av en barnmorska. Kvinnor bör fortsätta delta i screening för HPV-virus upp till 70 års ålder.

Självtagna prover fungerar bra för HPV

Det här är några slutsatser som överläkaren och forskaren Lovisa Bergengren vid Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro har dragit. I fredags disputerade hon med avhandlingen Cervical screening with primary HPV – from research to clinical effectiveness.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sedan några år tillbaka analyseras det traditionella cellprovet från livmoderhalsen för de olika varianter av HPV-virus som man vet kan orsaka cancer i livmoderhalsen. Lovisa Bergengren har i sin forskning tittat särskilt på kvinnor som är lite äldre och förekomsten av viruset hos dem.

– Jag gjorde en studie på kvinnor som är 55 till 59 år och en på kvinnor som var 70 år. Det finns samtidigt många andra studier inom det här området. Sammantaget är slutsatsen att det är viktigt att kvinnorna fortsätter att delta i screeningen för att upptäcka de virus som kan leda till cellförändringar och cancer.

I den här åldersgruppen hittades virus hos ungefär 5,5 procent av kvinnorna.

Screeningen fångar in många fler än de kvinnor som kommer att utveckla cellförändringar. Ibland läker viruset ut av sig själv, men ett fåtal får en kvarstående infektion.

Det behövs mer forskning för att man ska förstå vilka av de kvinnor som bär viruset som löper störst risk att utveckla cellförändringar och cancer, säger Lovisa Bergengren. Genom att man idag vet att HPV är en förutsättning för att cellförändringar ska uppstå kan man även fundera och diskutera kring om provtagningen kan glesas ut för de som inte bär på viruset.

Screening görs för kvinnor över 50 vart sjunde år. Den bör inte upphöra för tidigt, understryker Lovisa Bergengren.

– Rekommendationen är att det sista provet inom screeningen ska tas efter att kvinnan fyllt 64 år. Alltså tas det någon gång i åldern 64 till 70 år.

I studien har kvinnorna också fått använda sig av självprovtagning för HPV. De visar sig i studien – liksom i flera andra och pågående studier – ge svar av lika god kvalitet som de prover som tas av en barnmorska.

– Ett mer brett användande av självprovtagning för HPV-virus kan ge goda hälsoekonomiska effekter. Det provas nu på flera håll i Sverige, och det har efterfrågats mer i och med coronapandemin. Sedan tidigare används det i stor utsträckning i exempelvis Holland, säger Lovisa Bergengren.

I Region Skåne har man erbjudit självprovtagning som ett komplement och skickat dem till kvinnor som inte hade dykt upp då de kallats till provtagning. Detta ledde till att även andra kvinnor började fråga efter att få testas på samma vis och i en klinisk studie skickade regionen i höstas ut tester till 15 000 skånska kvinnor över 30 år. Svarsfrekvensen blev dock inte riktigt så hög som man hade hoppats, runt 33 procent har inkommit på de utskick som gjordes i oktober. Till kallelse till prov hos barnmorska brukar 42 procent dyka upp, berättar Gunilla Bodelsson, verksamhetschef Klinisk genetik och patologi i Region Skåne.

– Men täckningsgraden är sammantaget god ändå, då vi vet att många tar sitt cellprov då de ändå är hos gynekologen av andra skäl, säger Gunilla Bodelsson till Kvalitetsvård. Totalt är den nu runt 82 procent.

Just nu i coronatider har flera regioner stoppat den vanliga provtagningen hos en barnmorska, men trots det rekommenderar inte Socialstyrelsen självprovtagning, då man anser att de inte är tillräckligt kvalitetstestade.

Sedan 2010 vaccineras flickor mot de farligaste varianterna av HPV. Från början skyddade vaccinet mot två varianter av viruset. Idag har en ny version av vaccinet som täcker sju varianter av viruset kommit ut på marknaden. Från och med hösten i år ska även pojkar vaccineras mot viruset.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan