Cancervården klarar målen – trots pandemin

Rapport Fler än någonsin utreds med standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet. Och ledtiderna har inte blivit längre under pandemin. Det visar den senaste rapporten om väntetider i cancervården.

Cancervården klarar målen – trots pandemin
Cancervården har lyckats hålla kvar vid samma ledtider som före pandemin. Foto: Adobe Stock

Antalet personer som utretts enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) har fortsatt att öka. 2021 var det totalt 131 538 personer, vilket är fler än tidigare år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar årsrapporten om arbetet med standardiserade vårdförlopp som RCC i samverkan publicerat.

Rapporten visar också att man på nationell nivå har nått det så kallade inklusionsmålet. Det innebär att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas i ett standardiserat vårdförlopp.

Gott betyg till cancervården

När det gäller ledtiderna så ligger de nu på ungefär samma nivå som före pandemin. 2020 var ledtiderna kortare än något tidigare år, men den troligaste förklaringen är att behandling av cancerpatienter prioriterades under den inledande delen av pandemin.

Under 2021 behövde regionerna komma i kapp med den uppskjutna vården. Det har inneburit att man nu gått tillbaka till det prioriteringsmönster som rådde innan pandemin.

Ett undantag är patienter som får läkemedelsbehandling. Där håller de förbättrade ledtiderna i sig.

– Det ett gott betyg till cancervården att man har lyckas hålla kvar vid samma ledtider som före pandemin, i ljuset av hur väntetidsläget ser ut för all övrig vård. Rapporten visar att cancervården klarat att hålla kvar vid goda arbetssätt trots den hårda belastningen under pandemin, säger Helena Brändström, nationell samordnare för SVF-satsningen.

Stor förbättring i Gävleborg

Men det finns fortfarande skillnader mellan regionerna. Sex regioner nådde inte upp till målet.

En av de regioner som däremot ligger i topp när det gäller att minska onödig väntetid för cancerpatienter är Gävleborg. Enligt rapporten har de förbättrat inklusionen från från 76 procent till 88 procent mellan 2020 och 2021.

En förklaring kan vara att de har satsat på fler koordinatorer och att de även fångar upp patienter som ingått i ett SVF.

Ökad kvalitet och kortare väntetider

Standardiserade vårdförlopp initierades år 2015 av regeringen och Sveriges kommuner och regioner. Syftet var både att öka kvaliteten och jämlikheten i cancervården och att korta ledtiderna.

Fokus låg på att tidigt upptäcka personer med symtom som kan bero på cancer, ge dem en snabb utredning och därmed korta tiden till diagnos och start av behandling.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan