”Checklistan är en otrolig hjälp”

Region Jönköping har tagit fram en checklista över samtliga moment som ingår vid införandet av standardiserade vårdförlopp.

Marianne Johansson, projektledare för standardiserade vårdförlopp i Region Jönköping.
Marianne Johansson, projektledare för standardiserade vårdförlopp i Region Jönköping.

Förra året sjösattes arbetet med standardiserade vårdförlopp, SVF, i samtliga regioner och landsting I Sverige. Modellen bygger på handlingsplaner för att korta väntetider i cancervården. Hösten 2015 startade arbetet med fem cancerformer och ytterligare tretton ska införas under 2016.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För att vara säker på att få med ledning och medarbetare i det nya arbetssättet samt säkerställa att alla delar i processen uppfylls, har man i Region Jönköping tagit fram en checklista över samtliga moment som ingår vid införandet.

– Vi har påbörjat så många förbättringsarbeten som inte fullföljts. Nu vet vi säkert att det viktigaste för att lyckas är att få med sig personalen, säger Marianne Johansson, projektledare för SVF i Region Jönköping.

Checklistan, som har tagits fram i dialog med ledning och medarbetare, innebär en tydlig plan över hela processen vid införande av ett nytt SVF. Den följer en tydlig struktur och är uppdelad i tre steg; förberedelse, införande och uppföljning och utveckling. I modellen ingår bland annat att den övergripande projektgruppen gör besök hos ledningen och ute i verksamheterna för att diskutera och förankra metoden. En viktig del för att alla ska känna sig delaktiga, menar Marianne Johansson.

I listan kan man på ett enkelt sätt se vad som ska göras, start- och slutdatum för varje moment, samt vem som är ansvarig.

– Det har varit en otrolig hjälp för processledarna som har det största ansvaret, den ger en detaljerad bild över var i processen vi befinner oss, säger Marianne Johansson.

Hon menar att en av de stora utmaningarna är att få till samverkan, både mellan medarbetare på golvet men även mellan kliniker och huvudmän. En del i att få det att fungera är att vara tydlig, något som checklistan bidragit till.

Checklistan hittar du här.

Fakta: Standardiserade vårdförlopp 

Regeringen och SKL genomför 2015–2018  en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. En av insatserna är införandet av det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp, som avser att förkorta tiden till behandling för patienter med cancer. Modellen är inspirerad av de danska ”pakkeforløben” som tydligt kortat väntetiderna i dansk cancervård. Under 2016 har landstingen i uppdrag att införa 13 nya utöver de fem som redan är införda. Landstingen får dela på 406 miljoner kronor för införandet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan