Digitalt utanförskap riskerar att försämra äldres hälsa

Digitalisering I takt med att samhället blir allt med digitalt ökar risken för digitalt utanförskap hos äldre. Särskilt utsatta är äldre med kognitiv nedsättning.

Digitalt utanförskap riskerar att försämra äldres hälsa
Att minska det digitala utanförskapet är viktigt för att äldre ska må bra och ha en hög livskvalitet. Foto: Adobe Stock

Digitalt utanförskap riskerar att försämra äldres hälsa. Det konstaterar Line Christiansen vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. I sin avhandling har hon studerat hur mobil hälsoteknik kan stödja äldres hälsa och livskvalitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Digitalt utanförskap

Hon har tittat närmare på hur mobil hälsoteknik kan användas för att stödja hälsorelaterad livskvalitet hos äldre med begynnande mild demens. Det handlar alltså om applikationer och funktioner som via mobil teknik stödjer människors hälsa.

Det finns dock betydelsefulla skillnader bland de äldres förmåga att använda och hantera mobil teknik. Trots att de flesta äldre har en positiv inställning till att använda mobil teknik saknade många tekniska färdigheter och tillgång till tekniken.

Detta gör att vissa hamnar i ett digitalt utanförskap.

Viktigt för en god hälsa

Resultaten visar dessutom att förmågan att leva självständigt i vardagen, upprätthålla sociala interaktioner samt frånvaro av smärta och ensamhet är viktiga faktorer för en god hälsa och livskvalitet bland denna population av äldre.

Att minska det digitala utanförskapet är med andra ord viktigt för att äldre ska må bra och ha en hög livskvalitet.

Samhället behöver göra insatser

Line Christiansen menar därför att det behövs samhällsinsatser för att öka de äldres förutsättningar att vara digitalt delaktiga i samhället. Men även för att stärka deras tekniska färdigheter i ett tidigt skede av åldrande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan