Missvisande utvärderingar av digital teknik

Digitalisering Utvärderingar av digitala verktyg riktar sig oftast till yngre patienter som har stor digital vana. Detta gör att forskningen riskerar att överskatta den digitala teknikens användbarhet.

Missvisande utvärderingar av digital teknik
Forskningen riskerar att överskatta den digitala teknikens användbarhet. Foto: Adobe Stock

Den digitala tekniken spelar en allt större roll i vårt samhälle, så även inom sjukvården. Men vissa grupper ur den äldre befolkningen finns inte med när man utvärderingar ny teknik. Det gör att utvärderingarna riskerar att bli missvisande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det framkommer i en avhandling från Linköpings universitet.

Digital ojämlikhet bland äldre

Arianna Poli har i sin avhandling undersökt vad som leder till digital ojämlikhet bland äldre. Finns det ett samband med hur ny digital teknik utvärderas?

Resultatet i hennes avhandling visar att de äldre som deltar i forskning om digital teknik inom hälso- och sjukvården är yngre, har bättre hälsa och är mer digitalt rustade än de äldre som inte deltar i forskningsstudier.

– Det innebär ju att forskningen om digital teknik i vissa fall faktiskt inte är rättvisande, säger Arianna Poli.

Få äldre än 75

I avhandlingen undersökte Arianna Poli bland annat en forskningsstudie som följde upp patienter som genomgått dagkirurgi och där patienterna själva skulle rapportera framstegen i sin mobiltelefon. Avhandlingen visade att av de som inbjöds att delta i studien var få äldre än 75 år.

En förklaring är att de äldre saknade internetuppkoppling eller mobiltelefon och därför varken kunde rapportera i telefonen, eller utvärdera systemet.

Resultaten visade även att de som deltog övervägande var kvinnor, hade kontorsjobb samt bättre hälsa och internetvana än de som inte utvärderade rapporteringssystemet.

Resultaten blir annorlunda

Med hjälp av statistiska simuleringar såg Arianna Poli att resultaten av forskningsstudier om digital teknik kan förändras avsevärt beroende på vilken grupp av äldre som deltar.

När för få äldre personer med sämre hälsa, i mycket hög ålder och med lägre digital kompetens deltar blir studieresultaten sannolikt partiska och överpositiva. Detta, menar Poli, ger ett felaktigt intryck av den digitala teknikens användbarhet för att tillgodose äldre människors vårdbehov.

Urvalet bör breddas

– Forskare som gör utvärderingar om digital teknik inom vården bör bredda urvalet så att fler kategorier av äldre deltar. Det kommer att spegla användarna av tekniken bättre. Forskare bör också alltid kontrollera vilka grupper av äldre som är underrepresenterade i en studie och antingen försöka förbättra urvalet genom rekryteringsstrategier eller använda exempelvis viktning för att korrigera partiska resultat, säger Arianna Poli.

Läs hela avhandlingen: A Divided Old Age through Research on Digital Technologies

Hämtar fler artiklar
Till startsidan