Bättre praktik med virtuell förberedelse

Utbildning Kan tekniska lösningar hjälpa studenter att få ut mer av sin kliniska praktik? Det är utgångspunkten för ett projekt i Örebro.

Bättre praktik med virtuell förberedelse
Virtuell teknik kan ge inblick i olika kliniska miljöer. Foto: Adobe Stock

Under utbildningen för att bli sjuksköterska eller läkare ingår verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU. Det finns olika tekniska lösningar som skulle kunna hjälpa studenterna att få ut mer av sin kliniska praktik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

2 miljoner från Vinnova

För att undersöka hur behoven ser ut bland studenterna inför sin VFU har Vinnova delat ut 2 miljoner kronor till ett projekt som drivs av Örebro universitet och Region Örebro län.

– VFU är centralt för utbildningar inom medicin, vård och hälsa. Vi vill att studenterna ska få maximalt utbyte av sina placeringar inom hälso- och sjukvården, säger Ann-Kristin Rönnberg, verksamhetschef på Utbildningscentrum vid universitetssjukhuset i Örebro.

Träffsäker kunskap

Genom projektet hoppas gruppen få fram mer träffsäker kunskap. Vilka svårigheter upplever studenterna och var behövs det extra insatser?

Första steget blir att genomföra en behovsanalys.

– Teknikutvecklingen går snabbt framåt och vi vill vara i frontlinjen att använda innovativ teknik på ett relevant sätt. Därför behöver vi även hitta sätt att samverka mellan lärosäte, vårdverksamhet och teknikföretag, säger Malin Prenkert, projektledare och proprefekt på Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Virtuell förberedelse för praktiken

På Örebro universitet finns kompetens och utrustning för att återspegla olika miljöer med hjälp av digital teknik. Dessutom finns potential för att skapa virtuella patientmöten och inblick i olika kliniska miljöer.

Det finns också möjlighet att tillämpa det med enklare utrustning på exempelvis de kliniska träningscentra som finns på olika campus och sjukhus.

Kortare startsträcka

– Vi har sett att studenter kan vara osäkra på sin förmåga i olika kliniska kompetenser och ibland tillbringas mycket tid i klinikplaceringar till att orientera sig i till exempel sjukhusmiljön. Vi tror att kunskapen från detta projekt kan bidra till att studenter får en kortare startsträcka in till den kliniska praktiken och kan ta vara på möjligheter till lärande, berättar Ann-Kristin Rönnberg.

Projektet börjar nu i januari och pågår till oktober nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan