Nu ska offentlig sektor bli bättre på digital kommunikation

Digitalisering Regeringen och SKR överens om ny infrastruktur för säker kommunikation.

Nu ska offentlig sektor bli bättre på digital kommunikation
Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner. Foto: Hans Alm

Strax före jul publicerade Regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, en överenskommelse om hur man vill bygga en ny infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Man har förhoppningar om att en ökad digitalisering i välfärdssektorn ska leda till högre kvalitet, tillgänglighet och effektivitet för tjänsterna, men också att arbetsmiljön för anställda i offentlig sektor förbättras.

Skapar värde för patienter

– Digitaliseringen bär med sig stora möjligheter för välfärdens medarbetare och skapar värde för patienter, elever och brukare. Vi välkomnar att vi nu har en överenskommelse med en gemensam ambition att följa upp satsningen med fler inom andra angelägna områden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Satsningen beskrivs som ett viktigt steg för att successivt ersätta faxen. I stället vill man kunna skicka digitala dokument mellan olika myndigheter och andra välfärdsaktörer, däribland sjukvården, skola, socialtjänst och polisen.

Klar att användas i vår

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, får uppdraget att bygga den infrastruktur som ska göra det möjligt för myndigheter, kommuner, regioner såväl som privata utförare att kommunicera digitalt på ett säkert sätt. Ambitionen är att infrastrukturen ska vara redo att börja användas under det första kvartalet 2022.

− Det är glädjande att vi nu har landat i att ta ett gemensamt ansvar för att fasa ut faxen i offentlig sektor. Genom att Digg får uppdraget att tillhandahålla infrastrukturen för säker digital kommunikation och nio viktiga myndigheter får i uppdrag att ansluta så ser vi till att minimera riskerna i informationsöverföring mellan välfärdens verksamheter samtidigt som vi effektiviserar verksamheten för kommuner och regioner, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett uttalande.

Här hittar du hela överenskommelsen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan