Mer pengar för digitaliseringen av äldrevården

Äldrevården Den digitala resan inom äldreomsorgen fortsätter. Kommunerna får nu 200 miljoner kronor för att utveckla digitala arbetssätt under 2022.

Mer pengar för digitaliseringen av äldrevården
200 miljoner kronor ska stärka de digitala satsningarna inom äldreomsorgen. Foto: Adobe Stock

Det finns en stor potential att stärka äldreomsorgen genom att ta tillvara så kallad välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Regeringen och SKR har nu tecknat en överenskommelse om 200 miljoner kronor som ska ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen med digitalisering under 2022.

15 miljoner till modellkommuner

Av de 200 miljoner kronorna går 182,1 miljoner kronor till samtliga kommuner med ett minimibelopp om 250 000 kronor.

Resterande 17,9 miljoner går till SKR för en stödfunktion för kommunernas digitalisering i äldreomsorgen.

15 miljoner kronor fördelas på de tio modellkommunerna inom ramen för överenskommelsen.

Trygghet för de äldre

Medlen kommer att kunna användas till att stödja kommunerna både ekonomiskt och i frågor som exempelvis förändringsledning, upphandling och informationssäkerhet.

I överenskommelsen framgår att digitaliseringen bör genomföras på ett sätt som säkerställer användarvänlighet och trygghet för både de äldre och för personalen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan