S:t Görans tar hjälp av robotar för att minska administrationen

Mindre administration och mer tid för patienterna. Bröstcentrum vid Capio S:t Görans sjukhus testar nu en robotteknik som minskar den manuella hanteringen av data.

S:t Görans tar hjälp av robotar för att minska administrationen
Med robotstyrd processautomation kan administrativa uppgifter automatiseras. Illustration: Adobe Stock

Robotstyrd processautomation, RPA, är en teknik som använder små tilläggsprogram för att automatisera administrativa uppgifter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bröstcentrum är en av de första verksamheterna på Capio S:t Görans sjukhus som nu testar RPA. Eftersom de redan arbetar med standardiserade vårdförlopp var de ett lämpligt område för automatisering.

Automatiska kallelser

– Det finns potential att automatisera bokningsunderlag, väntelistor och uppföljningar, vilket skulle frigöra vårdpersonalens tid från att manuellt mata in data i olika system, säger Annette Gerlach Nilsson, projektledare och enhetsansvarig utvecklingsledare från Bröstcentrum.

Annette exemplifierar genom att visa på en process där arbetet med kallelser för återbesök håller på att automatiseras.

– Det gäller att gå igenom enhetens arbetssätt, rutiner och identifiera administrativa arbetsprocesser som är standardiserade och repetitiva. Hos oss var det vårt canceruppföljningsflöde som sträcker sig över fem år, ett stort antal patienter under en lång tid, säger hon.

Frigör tid för meningsfullt arbete

Det är uppenbart att automatiseringarna sparar tid. Genom att eliminera 60 klick i journalsystemet Cosmic sparar de i dagsläget cirka två timmar per vecka. Totalt kan satsningen frigöra uppemot 150 timmar per år för mer meningsfulla uppgifter.

Införandet av tekniken kräver ett strukturerat arbetssätt med fokus på både projektmål och effektmål. Medan projektmålet är att digitalisera, kan effektmålet vara att omfördela tid från icke-värdeskapande arbetsuppgifter till patientnära vård.

Möjligt att ta emot fler patienter

De kan i sin tur generera ekonomiska fördelar genom sparade arbetstimmar och möjligheten att öka genomströmningen av patienter.

– IT-avdelningen har tagit emot flera förslag på processer och arbetsrutiner som skulle kunna dra nytta av RPA. Men det krävs en strukturerad och väldefinierad process för att införa robotstyrd processautomation framgångsrikt, säger Ted Lindskog som jobbat med projektet från IT-avdelningen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan