Digitala mejl frigör tid i vården

Digitalisering Drygt 2,4 miljoner kronor. Så mycket har Region Västmanland sparat tack vare digitala kallelser. Dessutom har satsningen frigjort motsvarande nio heltider och inneburit en vinst för miljön.

Digitala mejl frigör tid i vården
Digitala kallelser sparar pengar, men har även frigjort tid. Sammanlagt handlar det om nästan nio heltidsjobb. Foto: Adobe Stock

I dagsläget är ungefär hälften av invånarna i Västmanland anslutna till en digital brevlåda. Det innebär att regionen kan skicka kallelser och eventuella bilagor till invånarens digitala brevlåda i stället för med brev.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Under 2022 innebar detta en besparing för regionen på drygt 1,4 miljoner kronor. Mellan januari och maj 2023 har ytterligare en miljon kronor kunnat sparas.

Nio heltidstjänster

Men det är inte bara kostnaden för utskick som minskat. Det har även frigjort tid, motsvarande nästan nio heltidsjobb – tid som de i stället kan lägga på andra arbetsuppgifter.

– Digitaliseringen av kallelser har tagit bort tidigare moment som utskrift och kuvertering av kallelser och bilagor, vilket har underlättat för vårdpersonalen, säger Jonas Ekström, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och områdeschef nära vård.

Finns alternativ

Digitala kallelser är nu regel i de flesta verksamheter, både inom primärvården och på sjukhusen. För de som inte har en digital brevlåda finns det möjlighet att skriva ut kallelsebrev och bilagor och kuvertera dem automatiskt.

– Papperskallelser skickas fortfarande, då man ibland måste skicka med provtagningsmaterial och annat i kallelsen. Några av våra mindre system är ännu inte heller anslutna till det digitala kallelsesystemet, säger Jonas Ekström.

Underlättar för patienterna

Digitaliseringen inom Region Västmanland ger också fler fördelar. Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)har man sedan tio år tillbaka använt digitala enkäter vid nybesök. Det innebär att patienter och deras familjer fyller i enkäten hemma, något som underlättar för både patienterna och deras föräldrar. Svaren sammanställs därefter automatiskt, vilket i sin tur sparar dokumentationstid.

Men processen är inte bara smidig, den leder också till sparade träd och pengar. Enligt BUP har detta inneburit cirka 850 000 färre utskrifter och en besparing på cirka 30 träd.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan