Läkemedelsverket ger ut vägledning för AI i vården

Artificiell intelligens Vården behöver mer kunskap om artificiell intelligens. Det konstaterar Läkemedelsverket som nu publicerar sin första vägledning på området.

Läkemedelsverket ger ut vägledning för AI i vården
Artificiell intelligens används allt mer inom vården, men tekniken medför även risker. Foto: Adobe Stock

Artificiell intelligens används allt mer inom vården. Det är ett verktyg för att ställa diagnos, ge underlag till beslut, upptäcka sjukdomar eller förutsäga framtida risker.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tekniken medför risker

Läkemedelsverket konstaterar att AI har potential att öka både effektivitet och säkerhet i sjukvården. Men tekniken medför även risker.

Det är bakgrunden till att Läkemedelsverket nu publicerar en guide för AI i vården. Här lyfter man fram vikten av ett systematiskt angreppssätt där man tar hänsyn till både tekniska, vetenskapliga, juridiska, etiska och praktiska frågor.

Checklista för införande

Vägledningen innehåller även en checklista för vårdgivare, där bland annat ansvarsfördelning, riskanalys och etisk bedömning finns med.

Gabriel Westman är vetenskaplig ledare för AI på Läkemedelsverket. Han välkomnar dialog med både tillverkare av medicintekniska produkter och användare i svensk sjukvård.

Bjuder in till dialog

– Läkemedelsverket är medvetet om den snabba utveckling som sker vad gäller kliniska tillämpningar av AI, men ser samtidigt att kunskapen om gällande lagstiftning behöver förbättras.

Läkemedelsverket planerar att bjuda in till ett öppet webbinarium i december för att diskutera vägledningen tillsammans med andra intressenter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan