Äldrevården behöver ett kvalitetslyft

Äldrevården Coronapandemin har blottlagt bristerna inom äldreomsorgen. En tydlig politisk prioritering och ett systematiskt förbättringsarbete är det som krävs för att komma till rätta med bristerna.

Äldrevården behöver ett kvalitetslyft
Göran Johnsson är nationell samordnare för en utredning om kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Delade turer och timanställningar, chefer med upp till 80 medarbetare, outbildad personal och tuffa arbetsförhållanden – det är inte konstigt att äldreomsorgen dras med problem.

– Coronapandemin har blottlagt bristerna, men grundproblemet är att äldreomsorgen inte varit politiskt prioriterad under lång tid, säger Göran Johnsson, som är nationell samordnare för en utredning som tittat närmare på kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgen har gått under radarn

Göran Johnsson har en bakgrund inom industrin och har varit engagerad i många förändringsprocesser, både som fackligt aktiv på Volvo i Olofström och som förbundsordförande i Metall. Han var också med och drog igång Produktionslyftet, ett nationellt program för att höja industrins produktivitet och konkurrenskraft, där han fortfarande är engagerad som styrelseordförande.

Fakta

Samordnare för äldreomsorgen

I november 2019 tillsatte regeringen Göran Johnsson som särskild utredare och nationell samordnare för äldreomsorgen. I uppdraget ingår bland annat att sprida goda exempel, stimulera förändringsarbete utifrån kunskapsbaserade metoder samt föreslå välfärdstekniska lösningar som kan avlasta personalen och effektivisera verksamheterna.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Läs mer: Nationell samordnare för hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

Under det senaste året har dock äldreomsorgen varit i fokus. Sedan november 2019 är han nationell samordnare för att främja en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg.

När Kvalitetsvård pratar med honom har han precis genomfört det sista av 21 digitala seminarier. Där har han träffat företrädare för alla 21 regionerna i landet – politiker, tjänstemän, företag och intresseorganisationer – för att skapa sig en bild av de utmaningar som äldreomsorgen står inför.

Även om det finns en hel del goda exempel, så är det många som vittnar om stora brister.

– Äldreomsorgen har gått under radarn, man har inte värderat de äldre särskilt högt. Det speglar i viss mån också vår syn på de äldre. Men jag är lite förvånad att man inte tagit tag i problemen på ett mer systematiskt sätt tidigare, säger han.

Måste få kosta

Området är eftersatt på så många sätt. Personal kan anställas helt utan utbildning, cheferna saknar förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap, arbetsmiljön är stressig och arbetsvillkoren usla.

– Inom industrin skulle vi exempelvis aldrig anställa en svetsare som saknar utbildning eller gå med på delade turer som innebär att en svetsare kommer in två timmar på förmiddagen, åker hem och sedan kommer tillbaka för att jobba ytterligare två timmar på eftermiddagen.

För Göran Johnsson är det tydligt vad som behöver göras. För att bygga en verksamhet med hög kvalitet behövs det kompetenta och engagerade medarbetare, som trivs med sitt arbete och får utrymme att utvecklas. Helt avgörande för att lyckas med detta är att det finns en tydlig politisk vilja att satsa på det här området med riktade och konkreta åtgärder.

– Vi måste få upp statusen på äldreomsorgen, vi kan inte ha det på det här sättet längre. Vissa argumenterar att det blir dyrt, men om politikerna inte är beredda att satsa så kommer vi fortsätta att ha kvalitetsbrister inom äldreomsorgen, poängterar han.

Satsa på medarbetarna

Det han efterlyser är en tydlig viljeyttring att satsa på äldreomsorgen. Politiker och chefer måste prioritera frågan, sätta tydliga mål och jobba för att successivt höja kvaliteten genom ett systematiskt förbättringsarbete.

– Statsminister Stefan Löfven har sagt att vi ska ha världens bästa äldreomsorg. Om det inte prioriteras på ett tydligt sätt så kommer det bara att väcka frustration, konstaterar han.

Kompetensförsörjningen är en viktig nyckel i sammanhanget, men även ledarskapet. Cheferna inom äldreomsorgen behöver ha ett rimligt antal underställda, men även kompetens att leda och coacha medarbetare i team.

I utredningen har man lyft fram fyra fokusområden där äldreomsorgen behöver jobba systematiskt med förbättringsarbete. Det är kompetensförsörjning, ledarskap, arbetsmiljö och välfärdstekniker, till exempel digitala larm, kameraövervakning eller surfplattor med appar eller robotar av olika slag.

”Det är inte krångligt”

Men Göran Johnsson påminner om att digital teknik inte innebär att man kan komma undan grundjobbet. Han ser inte heller någon anledning för kommunerna att vänta in den nya äldreomsorgslagen eller ytterligare utredningar – se istället till att ha en egen vision om vad ni vill åstadkomma och sätt igång processen, är hans tips.

– Jag brukar säga att allt som är bra är enkelt, och det här är inte något krångligt. Sätt igång processen. Prioritera området, samla rätt folk och ta fram en tydlig plan för arbetet med tydliga mål och åtgärder. Och jobba med de brister som finns, systematiskt och steg för steg. Så kan vi successivt att höja kvaliteten inom äldrevården, säger Göran Johnsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan