Orimliga krav på chefer i vården

Ledarskap Jämfört med andra chefer har chefer inom vård och omsorg betydligt sämre förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. "Vem kommer att vilja och orka vara chef i vården och omsorgen när corona är över", undrar Jenny Wibacke, ordförande i LiVO.

Orimliga krav på chefer i vården
Jenny Wibacke, ordförande i branschföreningen LiVO.

Stora personalgrupper och orimliga arbetsuppgifter präglar vardagen för chefer inom vård och omsorgen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar en färsk undersökning bland nära 3 000 chefer i vård- och omsorgssektorn från branschföreningen Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO.

Stora personalgrupper

Undersökningen visar att drygt 60 procent av cheferna i vård och omsorg har fler än 20 direktrapporterande medarbetare, 40 procent har fler än 30. Det kan jämföras med chefer i privat sektor. Där har 45 procent av cheferna max tio medarbetare.

Många utför dessutom arbetsuppgifter som ligger utanför uppdraget. Drygt 60 procent av cheferna i vård och omsorg svarar att de ofta utför arbetsuppgifter som är orimliga och inte skulle behöva göras om verksamheten var organiserad på ett effektivare sätt.

Det innebär att de i praktiken dubbelarbetar som vaktmästare, rörmokare, tekniker och administratörer – samtidigt som den verksamhet de ansvarar för har i uppdrag att vårda och rädda liv.

Vem orkar vara chef i vården?

– Pandemin har obarmhärtigt riktat strålkastarljuset på bristerna i arbetsmiljön i vård och omsorg. Men egentligen har de funnits hela tiden och bara blivit ytterligare förstärkta och mer uppenbara under krisen. Arbetsmiljöbristerna försvinner inte för att smittan dämpas. Jag är orolig för vem som kommer att vilja och orka vara chef i vården och omsorgen när corona är över, säger Jenny Wibacke, ordförande i LiVO i en kommentar till rapporten.

Läs hela rapporten: Meningsfullt trots bristande förutsättningar för ledarskap. Vård- och omsorgschefernas arbetssituation 2020

Hämtar fler artiklar
Till startsidan