Felaktiga provsvar ökar stadigt

Andelen felbedömda cellprov bland provtagningar för livmoderhalscancer har ökat med fem procent om året sedan 2001. Det visar en granskning som gjorts av Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.
Fler och fler kvinnor väljer att genomgå den screening som erbjuds av landsting och regioner, men ändå ökar livmoderhalscancer. Det har visat sig att den ökar mest bland kvinnor som faktiskt genomgått screening och fått svaret att cellprovet var normalt.
Kvalitetsvård har tidigare skrivit om https://kvalitetsvard.se/over-hundra-kvinnor-fick-felaktigt-cellprovsresultat/ hur man i Stockholms läns landsting funnit att en diagnostiker felaktigt klassat ett stort antal prover med cellförändringar som normala.
I den analys som Nationellt kvalitets¬register för cervixcancerprevention gjorde i somras visade sig antalet kvinnor som insjuknat i cancer och haft cellprov som felaktigt bedömts vara normala ha ökat kraftigt sedan 2001. Det fanns stora skillnader mellan olika landsting och regioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I en rapport som presenterades i måndags kunde man, genom att granska prov på nytt, från kvalitetsregistret bekräfta kvalitetsbrister i diagnostiken liknande de man funnit i Stockholm. Resultaten visar att andelen prov som vid omgranskning har ändras från normal till avvikande har ökat med i snitt 5 procent per år.

Kvalitetsregistret uppmanar nu de landsting och regioner som har en stor andel felaktiga prov att göra egna analyser över utvecklingen och dess orsaker, och att ta fram  handlings­planer för förbättring.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan