Fler kommuner använder digital teknik för vård

Digitalisering Den kommunala hälso- och sjukvården använder allt mer digital teknik som exempelvis mobilappar och digital tillsyn nattetid.

Fler kommuner använder digital teknik för vård

I många kommuner rör det sig dock fortfarande om pilotsatsningar. Det visar Socialstyrelsens årliga kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Genom att investera i digital teknik kan kommunerna både göra effektitetsvinster och förbättra kvaliteten i arbetet, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Nio av tio kommuner använder idag elektroniska planeringsverktyg, oftast i form av mobilappar, där hemtjänstpersonalen har tillgång till scheman, portkoder och möjlighet att göra anteckningar om besök.

Genomgången visar också på brister i hanteringen. Många kommuner har inte säkrat sina system där personuppgifter behandlas. I endast 15 procent av kommunerna krävs stark autentisering, det vill säga både e-leg och lösenord, för att logga in.

– Det medför en risk för att obehöriga kan komma åt uppgifterna, konstaterar Dick Lindberg.

Även om allt fler kommuner uppger att de har välfärdsteknik som riktar sig till enskilda så rör det sig till stor del om pilotverksamheter. Sju av tio kommuner, 68 procent, säger att de har gps-larm som gör att man kan larma hemtjänsten eller närstående även när man befinner sig utanför sin bostad. Det är dock bara tre kommuner som står för hälften av landets alla gps-larm.

– Att endast använda tekniken i pilotprojekt innebär ofta att kommunen har dubbla system, både manuella och digitala. Det ger ökade kostnader i stället för besparingar, säger Dick Lindberg.

Socialstyrelsens rapport bygger dels på en elektronisk enkätundersökning som en majoritet av landets kommuner svarat på, dels på intervjuundersökningar med ett tiotal kommuner och lika många privata vård- och omsorgsföretag.

Läs hela rapporten

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan