Flera försämringar i äldrevården 2018

Flera försämringar i äldrevården 2018

De multiprofessionella demensteamen i kommunerna för personer i ordinärt boende fortsätter att minska. Färre på särskilda boenden är nöjda med maten, och färre tycker att det är lätt att komma i kontakt med den de behöver på boendet.  Det visar Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2018.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Multiprofessionella demensteam, ett sätt att samarbeta inom och mellan socialtjänst och sjukvård, fortsätter att minska. 2016 fanns detta i 53 procent av kommunerna, 2018 endast i 41 procent. En liknande negativ utveckling ses för multiprofessionella rehabiliteringsteam för personer med stroke, från 36 till 25 procent.

Förra året angav 57 procent av de äldre i särskilt boende att de var nöjda med både maten och måltidsmiljön. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med året innan. Andelen nöjda varierade beroende på kommun mellan 33 och 85 procent.

Det syns i rapporten också en minskning av andelen äldre i särskilda boenden som anser att de lätt kommer i kontakt med den personal de behöver, sjuksköterska, läkare eller omsorgspersonal. 2016 ansåg 57 procent att de lätt kunde komma i kontakt med läkare, 2018 var det 54 procent. För kontakt med sjuksköterska var siffran 2016 77 procent, 2018 75 procent och för omsorgspersonal har andelen minskat från 85 till 83 procent.

En mer positiv utveckling ses i fråga om medicinering. Mellan 2017 och 2018 skedde en viss minskning av andelen äldre över 75 år som förskrevs tre eller fler psykofarmaka till 6,9 procent i hemtjänst och 16,9 procent i särskilda boenden. Även andelen äldre med tio eller fler läkemedel minskade något till 23,9 procent i hemtjänst och 30,3 procent i särskilda boenden.

 

Det finns stora variationer mellan landets kommuner när det gäller förskrivning av läkemedel till äldre. För till exempel tre eller fler psykofarmaka varierade förskrivningen mellan 0,7 och 15,4 procent i hemtjänst, och mellan 0 och 33,3 procent i särskilda boenden.

 

 

En positiv utveckling ses också i andelen kommuner som har rutiner för hur handläggare ska hantera sådant som våld och alkohol eller annat missbruk. Här har andelen kommuner som har sådana ökat, mest vad gäller missbruk av alkohol – från 9 2016 till 16 procent 2018.

– De flesta resultat visar på stora skillnader mellan kommunerna. Vi hoppas att den här rapporten bidrar till att kommunerna analyserar och arbetar utifrån resultaten. Det är viktigt att resultaten används på lokal och regional nivå, säger Ann-Catrin Johansson, utredare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ladda ned hela rapporten

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan