Forskare ska mäta resultatet av samskapad vård

Alla talar om vikten av patient- och medborgarinvolvering i vården – men hur ska den gå till? Och hur ska en vård som samskapas av medborgare arbetsledas och följas upp? Kanske kan Jönköping Academy ge svar på frågan, sedan professor Sofia Kjellström med kolleger beviljats ett anslag på 26 miljoner kronor för projektet ”Samskapande av hälsa, vård och omsorg: Att utforska, mäta och förbättra samproduktion på nationell, regional och lokal nivå”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Projektet är ett av sju som nyligen fått anslag av Forte och Vetenskapsrådet för att förbättra och utveckla vården. Samskapande, co-design och co-production är termer som används för att beskriva en vård där medborgarna deltar aktivt

– Vi började här på Jönköping Academy redan för två år sedan med Center for co-production, som region Jönköping och Jönköping University har investerat i. Nu får vi dubbelt så stor budget, berättar Sofia Kjellström för Kvalitetsvård.

Professor Sofia Kjellström. Foto: Patrik Svedberg

Hon understryker att projektet ännu är i sin linda, men att ett av de områden man finner angelägna är att hitta metoder att kunna mäta samproduktionens värde.

– Det finns många fallstudier kring samproduktion, men också stora kunskapsluckor. Vi vill alltså hitta metoder att mäta samproduktionen, och också att beskriva dess mekanismer, processen för den ömsesidighet det handlar om. Och så det som jag personligen är väldigt intresserad av – hur ledningssystem och ledarskapet ska se ut för att fungera i en samskapande vård.

Inspiration och goda exempel tas också från andra länder. Jönköping Academy är medgrundare till The International Co-production of Health Network och har bred internationella samverkan.

Sju projekt får stöd

Här är de sju projekt som fått finansiering av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och Vetenskapsrådet:

Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samråd (Karolinska Institutet)

  • Health Multiple Lifestyle Behaviors – livsstilsinterventioner via mobiltelefoner inom hälsa-och sjukvården till olika patientgrupper av barn och vuxna  (Linköpings universitet)
  • Samskapande av hälsa, vård och omsorg: Att utforska, mäta och förbättra samproduktion på nationell, regional och lokal nivå  (Högskolan i Jönköping)
  • Framåt med cerebral pares (Lunds universitet)
  • E-hälsa som redskap för att främja och bistå egenvård för barn med långvarig sjukdom och deras familjer – utveckling, utvärdering och implementering i barnsjukvård (Lunds universitet)
  • Hållbara levnadsvaneförändringar med hjälp av skräddarsydd, anpassningsbar och riskmedveten digital coaching (Umeå universitet)
  • Utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri: tvärvetenskaplig kartläggning och metodutveckling för en mångfacetterad och sårbar patientgrupp (Göteborgs universitet)

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan