Fortsatt stöd för kvalitetsregistren

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting är överens om fortsatt stöd för arbetet med kvalitetsregister.

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting är överens om fortsatt stöd för arbetet med kvalitetsregister. 92 miljoner kronor av staten går tillsammans med totalt 140 miljoner kronor från landstingen till det direkta arbetet med kvalitetsregister. Utöver detta går 10 miljoner kronor till stödfunktionen Registerservice vid Socialstyrelsen och 10 miljoner till psykiatriregistren samt den utvärdering som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fått i uppdrag att genomföra sedan tidigare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Under nästa år görs en översyn av kvalitetsregistersystemet, syftet är en stabil och långsiktigt hållbar organisation för kvalitetsregistren från 2018 och framåt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan