Fortsatta satsningar på nära vård och förlossningsvård

Nära vård Satsningen på god och nära vård fortsätter med ett anslag på 6,8 miljarder för 2021. Detta efter en överenskommelse mellan regeringen och SKR.

Fortsatta satsningar på nära vård och förlossningsvård
Marie Morell. Foto: SLR

− Genom den här överenskommelsen kan den viktiga utvecklingen inom vård och omsorg fortsätta, både på kommunal och regional nivå. Det handlar om att arbeta mer förebyggande och att vården ska finnas tillgänglig närmare invånarna, där de behöver den. Den pågående pandemin har ytterligare förstärkt behoven av samverkan mellan kommuner och regioner och att kunna anpassa olika insatser utifrån varje patient och brukares behov, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ett särskilt mål är fasta läkarkontakter för hela befolkningen. 200 miljoner kronor är speciellt avsedda för att öka andelen svenskar som erbjuds en sådan kontakt. 3,3 miljarder är öronmärkta för att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare, inte minst med hänsyn till effekterna av coronapandemin. Andra prioriterade områden är en förbättrad ambulanssjukvård och en fortsatt satsning på e-hälsa.

I en tilläggsöverenskommelse på totalt 481 miljoner kronor fortsätter satsningen på att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Målet är att utveckla en sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja baserat på kvinnors olika behov från graviditet till förlossning och eftervård. Regionerna ska säkerställa att vårdkedjan är tydlig och att vården är tillgänglig för de kvinnor som drabbas av komplikationer, förlossningsskador och psykiska besvär i samband med graviditet och efter förlossning.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan