-->

Full pott för Danderyd

Hållbarhet Danderyds sjukhus tog hem båda priserna när Region Stockholm presenterade årets vinnare av miljöpriset. Vinnarna premieras för sitt arbete med återvunna skyddsförkläden respektive projektet Den gröna kvinnokliniken.

Full pott för Danderyd
Johanna Albert och Annika Lundgren Cronsioe vinner Region Stockholms miljöpriser. Foto: Jann Lipka, Region Stockholm

När Region Stockholm presenterade årets vinnare av miljöpriset kammade Danderyds sjukhus hem båda priserna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Återvinning av plastförkläden

Region Stockholms miljöpris gick till Johanna Albert, överläkare och docent anestesi och intensivvård. Hon vinner priset för sin pilotstudie med cirkulär återvinning av skyddsförkläden.

Danderyds sjukhus använder cirka 2,3 miljoner skyddsförkläden per år. Med cirkulärproducerade förkläden minskar koldioxidutsläppen med drygt 80 procent.

– Medarbetarengagemanget har varit stort och det har varit stor följsamhet när det gäller att samla in skyddsförkläden. Våra förkläden är användarvänliga och måste vara lätta att få på sig även i brådskande situationer, så vi har arbetat mycket med designen så att det ska passa alla medarbetare, berättar Johanna Albert.

Hållbar kvinnoklinik

Priset för Året eldsjäl gick till Annika Lundgren Cronsioe, överläkare på kvinnokliniken. Hon arbetar för en minskning av hälso- och sjukvårdens klimatpåverkan och har skapat konceptet Den gröna kvinnokliniken.

Minskad användning av engångsartiklar, klimatsmart kost, minskade resor och transporter samt minskat svinn är några av de satsningar de gjort för att minska sin klimatpåverkan.

– Vården har stor klimatpåverkan. Det kan kosta lite mer att arbeta miljövänligt initialt, men i förlängningen blir det mycket dyrare att ta konsekvenserna av att inte göra det. Vi vill arbeta smartare och vända på alla stenar, säger hon.