Prisas för minskade väntetider inom cancersjukvården

Utmärkelse Kortare ledtider, ökad patientsäkerhet och snabbare vård för patienter med cancer. Införandet av digital bild har inneburit stora förbättringar för årets vinnare av Region Skånes förbättringspris Diabasen.

Prisas för minskade väntetider inom cancersjukvården
Kevin Sandeman, Gunilla Bodelsson, Josefin Persson och Towe Cederfjäll vid Klinisk patologi tar emot förbättringspriset.

Klinisk genetik och patologi, medicinsk service är vinnare av Region Skånes förbättringspris Diabasen. De får priset för sitt arbete med införande av digital bild.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Med hjälp av nya tekniska lösningar och förbättrade arbetssätt har de optimerat hela labbprocessen. Bland annat har de integrerat system för labbdata och bildhantering. Insatserna har resulterat i minskade väntetider i vården – kortare svarstider och en minskad risk för lokala variationer i svarstid och kvalitet. Dessutom har de fått ett bättre diagnostiskt underlag i form av bilder.

Positivt för både patienter och personal

Genom möjlighet till direkt digital konsultation med specialist på annan ort har verksamheten dessutom ökat både patientsäkerheten och effektiviteten i arbetet.

– Det känns fantastiskt. Förbättringsarbetet har skapat förutsättningar för att arbeta mer samordnat, effektivt och patientsäkert – vilket gett många positiva effekter både för patienter och personal, sa Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för klinisk genetik och patologi på medicinsk service när hon tog emot priset.

Juryns motivering:

”Ledtid för provsvar är en avgörande faktor för diagnostiken i vårdprocessen, inte minst inom cancersjukvården. Med en tydlig målsättning att förkorta dessa ledtider och samtidigt minska de lokala variationerna, har ett omfattande, systematiskt och innovativt förbättringsarbete genomförts. Resultaten är tydliga och de tekniska lösningarna tillsammans med förändrade arbetssätt borgar för att de skall bestå och förbättras ytterligare. Ett utmärkt exempel på hur tidiga svar möjliggör tidiga beslut som kan få en direkt påverkan på vårdförloppet”.

Två hederspristagare

I samband med ceremonin delades också två hederspriser på 10 000 kronor vardera ut. De gick till Barn- och ungdomspsykiatrin för deras arbete Digital En väg in, Buponline och till VO Akutsjukvård och internmedicin vid Skånes universitetssjukhus för deras arbete Akut sjukhusvård i hemmet, som Kvalitetsvård skrivit om tidigare.

Utmärkelsen Diabasen belönar systematiskt förbättringsarbete utifrån patientfokus, vård av hög medicinsk kvalitet och effektivt användande av tilldelade medel. Priset består av ett konsthantverk i diabas och en prissumma på 120 000 kronor till den vinnande verksamheten.