App underlättar träning på recept

App Fysisk aktivitet på recept är ett viktigt verktyg inom vården. Men det kan vara svårt att bedöma vilken dos av fysisk aktivitet som individen behöver. Nu har forskare vid Lunds universitet utvecklat en app som snabbt gör jobbet.

App underlättar träning på recept
Anita Wisén har utvecklat ett app som gör det lättare att beräkna träning på recept. Fotograf: Åsa Hansdotter

Nedsatt kondition är vanligt, både hos friska och hos personer med olika sjukdomstillstånd. För att få personer att röra sig mer kan hälso- och sjukvårdspersonal skriva ut fysisk aktivitet på recept.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Detta är viktigt i hälsofrämjande syfte. Men fysisk aktivitet kan även förhindra och förbättra sjukdomar som till exempel högt blodtryck, stroke, kärlkramp, hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och depression.

Många faktorer att ta hänsyn till

För att kunna ordinera patienter rätt dos fysisk aktivitet på recept behöver hälso- och sjukvårdspersonal dock ta hänsyn till en mängd individuella faktorer, inte minst konditionen.

– Som en del i den rehabiliterande behandlingen, är det därför viktigt att känna till patientens konditionsstatus, säger Anita Wisén, leg fysioterapeut, docent och forskare vid Lunds universitet.

Det finns flera sätt att mäta konditionen. Det mest exakta måttet att mäta syreupptagningsförmågan genom ett maximalt, eller alternativt med ett submaximalt konditionstest.

Ett enklare sätt är att personen själv får skatta sin kondition med RPC-skalan, Rating of Percieved Excertion. Det är en internationellt accepterad, klinisk användbar metod som Anita Wisén utvecklat.

Viktigt att kunna individualisera träningen

Dessutom behöver man räkna ut doseringen av träningen, vilket kan vara klurigt, enligt Anita Wisén.

För att underlätta alla beräkningar har Anita Wisén därför att utveckla appen Min kondition – RPC.

Utifrån de uppgifter som personalen matar in räknar appen ut vilken träning som passar individen, helt automatiskt. Det gör det både snabbare och enklare ge individuella råd om vilken typ av konditionsträning som passar och med vilken intensitet och pulsintervall.

– Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal kan individualisera sin rådgivning och inte bara ge generaliserade råd när typ och intensitet ordineras vid förskrivning av konditionsträning, säger Anita Wisén.

Synliggör resultaten

Appen innehåller även en träningsdagbok där patienten själv kan dokumentera sin träning och se hur många procent av de rekommenderade målen hen uppnår.

– Det här är inte bara ett verktyg som hälso- och sjukvårdpersonal kan använda vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept, utan appen är till för alla som vill få reda på sin konditionsnivå och vill komma igång med sin konditionsträning och följa sin träningsutveckling, konstaterar Anita Wisén.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan