Fler kan få akutvård i hemmet

Mobila team Akut sjukhusvård hemma istället för på sjukhuset? I Malmö pågår ett projekt med ett mobilt sjukhusteam för akutvård som redan gett goda resultat. Nu siktar man på att utöka kapaciteten.

Fler kan få akutvård i hemmet
Kevin Bronton, ST-läkare inom internmedicin och Josefin Lind, sjuksköterska i det mobila sjukhusteamet på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

På Skånes universitetssjukhus i Malmö kan personer som är i behov av akut sjukhusvård få vård i hemmet istället för att bli inlagda på en avdelning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Får sova i din egen säng

Att få akut sjukhusvård i hemmet innebär att patienten får samma vård som på en sluten vårdavdelning, men i hemmet istället.

– Skillnaden är att du får sova i din egen säng, äta din egen mat och vara i en miljö där du känner dig trygg, säger Kevin Bronton, ST-läkare inom internmedicin på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Frigör även vårdplatser

Projektet med att ge patienter akut sjukhusvård i hemmet startade i juni 2021. Det innebär att ett mobilt sjukhusteam med läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter åker hem till de patienter som får akut sjukhusvård.

Teamet är redo dygnet runt och kan ge läkemedel, genomföra undersökningar, ta blodprover, göra bedömningar eller utföra andra åtgärder.

Tanken är att arbetssättet flyttar vården närmare patienten, samtidigt som man frigör platser på sjukhuset.

Fördubblar kapaciteten

Sedan starten har drygt 200 patienter tagit del av vårdformen.

Idag har teamet kapacitet för att vårda sju patienter samtidigt. Men rekrytering pågår och förhoppningen är att inom kort kunna fördubbla antalet personer som kan få vård samtidigt.

Involverar patienten

Josefin Lind är sjuksköterska i det mobila sjukhusteamet. Hon upplever att vårdformen involverar och ser patienten på ett helt annat sätt jämfört med den vanliga sjukhusvården.

– Den är mer personcentrerad och uppskattas både av personal och patienter. Patienterna tycker det är jätteskönt att få vara hemma. Tryggheten ligger i att vi har god kommunikation sinsemellan. Jag ser ljust på framtiden för det här projektet, säger Josefin Lind.

Om Akut sjukhusvård i hemmet

  • Är ett pilotprojekt som pågår under två år.
  • Pilotprojektet görs i samverkan med Malmö stad och primärvården.
  • Fram till den 28 februari i år hade det mobila sjukhusteamet frigjort 1 368 vårdplatsdagar.
  • Hur många som arbetar i det mobila sjukhusteamet varierar. Teamet består av läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan