Lär dig mer om konsten att samtala

Samtalsteknik Goda samtal bygger på tillitsfulla relationer. Hur kan man skapa den känslan i patientmötet? Hur kan vi bli bättre på att skapa meningsfulla samtal? En ny bok utforskar samtalets ädla konst.

Lär dig mer om konsten att samtala
Hur kan vi förfina våra sätt att få till meningsfulla samtal? Foto: Adobe Stock

Relationen är viktigare än metoden när det kommer till att skapa goda samtal. Men hur gör vi egentligen för att skapa goda relationer. Och hur kan vi förfina våra sätt att få till meningsfulla samtal?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Inbjuda till eftertanke

Det vill författarna till boken Perspektiv som gör skillnad – meningsskapande samtal i praktiken ge svar på.

– Vi hoppas att den här boken ska inbjuda till eftertanke och ge idéer om hur vi kan hitta nya vägar, där vi annars riskerar att köra fast, säger Johan Bysell som har skrivit boken tillsammans med Michael Hjerth.

Båda har stor erfarenhet av möten med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I boken ger de konkreta exempel för att bygga relationer, synliggöra behov, utforska känslor, aktivera resurser och undersöka vad författarna kallar må-bra-mönster.

Översätta perspektiv från dataspel

De beskriver vikten av att ha ett tydligt fokus och att förbereda sig väl. Men de påminner samtidigt om att våga improvisera och experimentera. Vad händer om vi exempelvis lånar synsätt från dem vi möter och översätter perspektiv från dataspelsvärlden till en persons vardagsliv?

I bokens avsnitt om spelfullhet ger författarna exempel på hur vi kan låna förutsägbara principer som finns i spelvärlden till att få bättre grepp om vardagen.

– Dessa synsätt kan användas både av psykologer, terapeuter och lärare, men även av föräldrar och personen själv, säger Michael Hjerth.

Även föräldrar kan ha nytta av boken

Boken innehåller gott om fallexempel, övningar och illustrationer. Nicole Wolpher, socionom med vidareutbildning i psykoterapi och som själv lever med adhd, är medförfattare till sista avsnittet som handlar om att leda samtal i grupp.

Perspektiv som gör skillnad – meningsskapande samtal i praktiken vänder sig till de som arbetar med behandling eller möten inom vård, skola och omsorg och kan ses som en integrativ handbok i konsten att leda samtal. Även föräldrar och anhöriga kan ha glädje av boken.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan