Unga kvinnor uppskattar självprovtagning för HPV

Förbättringsarbete Under pandemin införde Skåne egenprovtagning för HPV som ett sätt att öka tillgängligheten. Metoden har visat sig fungera bra, framför allt bland unga kvinnor.

Unga kvinnor uppskattar självprovtagning för HPV
Under pandemin ville Region Skåne underlätta för kvinnor att ta cellprov och införde därför egenprovtagning. Foto: Adobe Stock

Under pandemin ville Region Skåne underlätta för kvinnor att ta cellprov och införde därför egenprovtagning. Alla kvinnor i åldern 23-70 år får numera ett provtagningskit hemskickat i brevlådan. Kvinnan tar provet själv och skickar sedan in det för analys.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

130 000 provtagningskit

Hittills har regionen skickat ut drygt 130 000 provtagningskit.

– Om provet visar på HPV kommer kvinnan inom tre månader att kallas till ett barnmorskebesök för ett uppföljningsprov, ett cellprov. Om HPV finns kvar gör man en utökad analys där cytodiagnostiker tittar på cellerna under mikroskop, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik i Region Skåne.

Alla kvinnor i åldern 23-70 år får numera ett provtagningskit hemskickat i brevlådan i bland annat Region Skåne.

Metoden har visat sig fungera bra. Täckningsgraden för att lämna HPV-prov i Region Skåne 2021 är 90 procent. Högst andel inskickade prov är bland unga kvinnor i åldrarna 23-30 år. Där är det drygt 98 procent som tar proverna.

Kan därmed hjälpa fler kvinnor

– Det är fantastiska siffror. Tack vare så hög täckningsgrad har vi kunnat hitta en större andel kvinnor att följa upp och ge behandling, säger Christer Borgfeldt, docent och överläkare inom obstetrik och gynekologi på Lunds universitetssjukhus.

Livmoderhalscancer är den vanligaste HPV-relaterade cancerformen. Infektion av HPV kan leda till cellförändringar och om man inte får behandling kan cellförändringarna i sin tur leda till cancer.

Det nationella provtagningsprogrammet ökar chanserna för att upptäcka kvinnor som har ökad risk för att utveckla livmoderhalscancer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan