Barn vill berätta vad de tycker om vården

Patientupplevelse Nu ska även barn få tycka till om vården. I ett pilotprojekt har SKR tittat närmare på hur en nationell patientenkät för barn kan se ut.

Barn vill berätta vad de tycker om vården
För första gången ska barn få tycka till om vården inom ramen för nationell patientenkät. Foto: Johan Alp

Barn i åldern 10-14 år är positiva till att själva få tycka till om vården. Det visar ett pilotprojekt vid Akademiska barnsjukhuset och Region Värmland som Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit initiativ till.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Syftet med projektet har varit att utvärdera hur man kan utforma en enkät riktad till barn.

Fångar barns upplevelser

Nästa steg är att ta fram Nationella patientenkäter, NPE, som även fångar upp barns upplevelser av vården.

Klas Ekström, verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset.
Foto : Staffan Claesson

– Det är oerhört viktigt att unga blir hörda inom vården, att vi fångar in barns och ungas upplevelser av vård och bemötande. En barnenkät kan stärka barns möjligheter att påverka och förbättra vården både regionalt och nationellt, säger Klas Ekström, verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset.

Viktig källa för förbättringar

I pilotprojektet har man under hösten 2021 därför testat en så kallad väntrumsenkät specifikt riktad till barn. Utgångspunkten i projektet har varit att undersöka hur man bäst fångar in barns och ungas upplevelser av vården.

På Akademiska barnsjukhuset har flera enheter medverkat: barnakuten, ortopedmottagningen för barn och ungdom samt specialiserad pediatrik.

Exempel på frågor

Exempel på frågor är: När du ställde frågor, förklarade personalen så du förstod? Kände du dig trygg under besöket? Kände du att du fick den hjälp du behövde?

– Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården och det är roligt att vi får vara först med att låta barnens röster bli hörda. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. De är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning, säger Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen på Akademiska sjukhuset.

Enkät för barn på gång

Nästa steg innebär att SKR ska ta ställning till när och hur nationell patientenkät riktad till barn kan genomföras nationellt. Hittills har endast patienter från 15 års ålder omfattats av NPE.

Nationell Patientenkät, NPE, är återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Undersökningarna görs både inom öppen- och slutenvården vid sjukhus och inom primärvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i NPE. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är samordnare.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan