Små förändringar ökar tryggheten för barn som ska opereras

Patientmötet Låt barnet hålla andningsmasken. Fråga på vilket finger de vill ha syremätaren. Det är små enkla förändringar kan göra stor skillnad för att minska oron för barn när de ska opereras.

Små förändringar ökar tryggheten för barn som ska opereras
Små enkla förändringar i samspelet mellan vårdpersonal och barn kan ha stor betydelse för att skapa trygghet. Foto: Adobe Stock

Varje år opereras omkring 100 000 barn i Sverige. För många av dem är det en situation förknippad med oro och en känsla av maktlöshet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men små insatser kan göra stor skillnad för barnet. En ny avhandling ger konkreta råd för hur det kan gå till.

Små förändringar gör stor skillnad

Lisbet Andersson har undersökt samspelet mellan barn, föräldrar och vårdpersonal i samband med anestesi.

– Min avhandling har resulterat i handfasta råd som är lätta att applicera och som varje operationsavdelning kan ta till sig. Den visar att små förändringar kan göra stor skillnad för barn och föräldrar, utan att utmana patientsäkerheten, säger Lisbet Andersson.

Lisbet Andersson är anestesisjuksköterska sedan över 20 år och har varit ansvarig för barnsektionen vid Centrallasarettet i Växjö. I sin avhandling har hon undersökt samspelet mellan barn, föräldrar och vårdpersonal i samband med anestesi.

Bättre på att skapa delaktighet

När ett barn ska opereras tar det omkring åtta minuter från det att barnet kommer in i operationssalen till det är nedsövt. På den tiden informerar sjukvårdspersonalen om operationen och kopplar upp den tekniska utrustningen. Det går fort, ofta arbetar flera sjuksköterskor parallellt med varandra.

Samtidigt ska de skapa en trygg situation där barn och föräldrar känner tillit och förtroende.

Lisbet Anderssons studie visar att vårdpersonalen kan bli bättre på att göra barn och föräldrar delaktiga i det som händer.Att involvera barn och föräldrar i vad som syns och sker i operationssalen är en viktig nyckel.

Tre enkla sätt att skapa trygghet

Små enkla förändringar i samspelet mellan vårdpersonal och barn kan ha stor betydelse för att skapa trygghet:

  • Låt barnen sitta upp på britsen. Då hamnar de i samma höjd som personalen.
  • Låt barnen själva hålla andningsmasken med syrgas framför munnen när de ska sövas.
  • Låt barnen bli delaktiga genom att själva få bestämma vilken sida som klämman som man sätter på fingret för att mäta syrehalten ska sitta på.

Sådana förändringar ger barnet en viss makt över situationen, vilket har stor betydelse för hur de upplever den. Dessutom går de att införa på ett patientsäkert vis.

Ge barnet makten över informationen

– Det behöver inte finnas någon motsättning mellan delaktighet och patientsäkerhet. Om personalen är flexibel så kan barn och förälder göras mycket mer delaktiga, utan att det går ut över det medicinska eller patientsäkerheten.

Men det är också viktigt att komma ihåg att för mycket information kan öka barnets rädsla.

– Nyckeln är att göra barn delaktiga och att som personal våga ställa frågor till barnet: ”Hur mycket vill du veta?”, ”Hur mycket vet du sedan tidigare om det här rummet som du ska sova i?” På så sätt tar barnet makten att vara med och bestämma hur mycket det vill veta. Det blir ett sätt att ge individualiserad vård, säger Lisbet Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan